Page 1 of 1

การรองรับจำนวนผู้ใช้ postgreSQL

Posted: 22/07/2020 2:33 pm
by ผฎฎไษ
อยากสอบถามเกี่ยวกับการรับรองจำนวนผู้ใช้งานของ postgreSQL ค่ะพอดีว่าหาจากเว็ปไหนก็ไม่มีบอกเลยยย รบกวนด้วยนะคะ

Re: การรองรับจำนวนผู้ใช้ postgreSQL

Posted: 22/07/2020 4:45 pm
by mindphp
space เครื่อง เป็นอย่างไร บ้างครับ