การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การลงรายการขายสด)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

การใช้งานโปรแกรม ClipAcc (การลงรายการขายสด)

Post by sasitorn »

การลงรายการขายสด
1. ขั้นแรกทำการบันทึกลูกค้า เลือก ทะเบียน เลือก ทะเบียนลูกค้า
aaaaaaaa01.png
aaaaaaaa01.png (99.19 KiB) Viewed 1129 times
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า ให้คลิก เพิ่ม แล้วกรอกรายละเอียดลูกค้า เมื่อกรอกรายละเอียดลูกค้าครบถ้วนแล้ว ให้คลิก บันทึก และ ออก
aaaaa02.png
aaaaa02.png (65.77 KiB) Viewed 1129 times
ปกติการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อผู้ขายก็มักจะกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็น 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน และผู้ขายก็อาจจะกำหนดเงื่อนไขอีกว่า ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ภายในกำหนดที่ให้ไว้ก็จะให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ ส่วนลดนี้เรียกว่าส่วนลดเงินสด ลักษณะของเงื่อนไข มีดังนี้
1/10, n/30 หมายถึง กำหนดชำระเงินตามราคาที่ปรากฏในใบกำกับสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบกำกับสินค้า แต่ถ้าหากผู้ซื้อชำระเงินภายใน 10 วัน ก็จะได้ส่วนลด 1%
ส่วนลดเงินสดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ส่วนลดรับ เป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขาย กรณีที่ผู้ซื้อชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลดรับจะเป็นรายการที่ทำให้ต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาขายลดลง
2. ส่วนลดจ่าย เป็นจำนวนเงินที่ผู้ขายลดให้แก่ผู้ซื้อ กรณีที่ผู้ซื้อชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลดจ่ายจะเป็นรายการที่ทำให้รายได้จากการขายสินค้าลดลง
ที่มา: http://www.chumphon2.mju.ac.th/E-learni ... apter6.htm ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้

3. เมื่อกรอกรายละเอียดลูกค้าแล้ว ทำการบันทึกใบสั่งขาย โดยเลือกที่ ระบบขาย เลือก ใบสั่งขาย
aaaaaaaa03.png
aaaaaaaa03.png (71.56 KiB) Viewed 1129 times
การสั่งขาย (Sale Order) ใช้ในการจองสินค้าว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และใช้เป็นสัญญาณให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เริ่มดำเนินการเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้ากับทางผู้ผลิต การนำสินค้ามาประกอบ การบรรจุสินค้าตามรูปแบบที่ลุกค้าสั่ง หรือาการทดสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
ที่มา: http://www.prosoftcrm.in.th/ArticleInfo ... B5nwc.dpuf ซึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์นี้

4. จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดการขาย เมื่อกรอกรายละเอียดการขายครบถ้วนแล้วให้ บันทึก และ ออก
aaaaaaa04.png
aaaaaaa04.png (181.51 KiB) Viewed 1129 times
5. เมื่อบันทึกใบสั่งขายเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการบันทึกการขาย โดยคลิกที่ไอคอน ขายสด จะปรากฏหน้าจอให้กรอกรายละเอียดการขาย เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ บันทึก และ ออก เป็นการเสร็จขั้นตอนการขายสด
aaaaaaaa05.png
aaaaaaaa05.png (164.62 KiB) Viewed 1129 times
ราคาแยกภาษี คือ ราคาขายที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคารวมภาษี คือ ราคาขายที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

6. เมื่อต้องการดูรายงานการขาย ให้เลือก ระบบขาย เลือก รายงาน และเลือกหัวข้อที่ต้องการดูรายงาน
aaaa06.png
aaaa06.png (147.27 KiB) Viewed 1129 times
7. เมื่อเลือกหัวข้อได้แล้ว ให้คลิกเข้าไป จะปรากฏหน้าจอให้ลงวันที่ที่ต้องการดูรายงาน เลือกรายชื่อลูกค้าที่ต้องการดูรายงาน จากนั้นคลิกที่ จอภาพ
aa07.png
aa07.png (47.84 KiB) Viewed 1129 times
จะปรากฏหน้าจอแสดงรายงาน ดังภาพ
aaaa08.png
aaaa08.png (68.77 KiB) Viewed 1129 times
การขายสด และการขายเชื่อมีการบันทึกเช่นเดียวกัน คือ บันทึกลูกค้า จากนั้นออกใบสั่งขาย และบันทึกการขาย ตามลำดับ
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests