การลงรายการค้าที่เป็น"สินค้าปนบริการ"โปรแกรม SMARTBIT

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sasitorn
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 147
Joined: 03/03/2015 9:40 am

การลงรายการค้าที่เป็น"สินค้าปนบริการ"โปรแกรม SMARTBIT

Post by sasitorn »

โปรแกรม Smartbit
เป็นโปรแกรมที่มีการแยกเมนูหลักออกเป็นเมนูย่อยๆ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน มีการแยกระบบการซื้อ-ขายสินค้า และบริการออกจากกัน

แต่เราก็สามารถบันทึกรายการค้าที่เป็นสินค้าและบริการให้เป็นบิลเดียวกันได้โดย เลือก ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าจากนั้นเลือกซื้อเชื่อจากบริการ
1.001.jpg
1.001.jpg (235.58 KiB) Viewed 549 times
จะปรากฏหน้าจอสำหรับเพิ่มการบันทึกรายการค้า ให้เลือก เพิ่ม จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ใส่รายการค้าที่เป็นสินค้าและบริการที่ต้องการ โดยจะมีช่องสำหรับเลือกรหัสรายการ ซึ่งเลข 1 จะเป็นสินค้า และเลข 3 จะเป็นบริการ
ซื้อสินค้าเชื่อ03sb.jpg
เมื่อทำการกรอกข้อมูลรายการค้าและรายละเอียดต่างๆครบถ้วนแล้วให้เลือกบันทึก หรือ F10
แต่ถ้าเลือกเป็นระบบซื้อสินค้า จะไม่สามารถลงรายการค้าที่เป็นการบริการได้ เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การรับวางบิลจากเจ้าหนี้(กรณีซื้อ)

เมื่อต้องการรับวางบิลจากเจ้าหนี้ ให้เลือก เจ้าหนี้ จากนั้น เลือก ตรวจสอบและนัดชำระหนี้ เลือก รับวางบิลเจ้าหนี้
1.002.jpg
จากนั้นคลิกที่เพิ่มจะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดในการรับวางบิล ให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นจะมีช่องสำหรับกรอกเลขที่อ้างอิง โดยกดปุ่มอักษรใดๆบนแป้น จากนั้น ENTER ระบบก็จะแสดงรายการค้าที่ต้องการจะทำการบันทึกรับใบวางบิล ให้เลือกรายการที่ต้องการ
1.003.jpg
เมื่อเลือกรายการได้แล้วให้เลือก บันทึกหรือF10 เมื่อบันทึกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการรับชำระ
เมื่อถึงกำหนดชำระ เราจะต้องทำการบันทึกการจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ในระบบ โดยเลือก เจ้าหนี้ เลือกจ่ายชำระหนี้ จากนั้นเลือก จ่ายชำระหนี้ค่าบริการ
1.004.jpg
1.004.jpg (104.94 KiB) Viewed 549 times
เมื่อเลือกจ่ายชำระหนี้ค่าบริการแล้ว ให้คลิกที่ เพิ่ม ก็จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดการชำระ เมื่อกรอกถึง ค้นใบวางบิล ให้พิมพ์ตัวอักษร Y ลงไป ระบบก็จะทำการแสดงรายการใบวางบิลทั้งหมดขึ้นมา ให้เลือกรายการใบวางบิลที่ต้องการ เมื่อเลือกได้แล้ว ให้คลิกที่ เลือก และคลิกที่ บันทึก
1.005.jpg
ก็เสร็จสิ้นการบันทึกรายการค้าที่เป็นรายการ"สินค้าปนบริการ"

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests