การทำสมุดรายวันทั่วไป แบบนำสินทรัพย์มาลงทุนเพียงอย่างเดียว

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

wanida mutujid
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 165
Joined: 03/03/2015 9:42 am

การทำสมุดรายวันทั่วไป แบบนำสินทรัพย์มาลงทุนเพียงอย่างเดียว

Post by wanida mutujid »

การทำสมุดรายวันทั่วไป แบบนำสินทรัพย์มาลงทุนเพียงอย่างเดียว

1 หน้าแรก Excel
1.png
2 หัวข้อที่ตั้งขึ้นในแต่ะวันของเดือนมกราคม 2546 คะ ในแต่ละวันนายบรรเทาได้ทำอะไรบ้างแล้วลงบันทึกไว้ในของแต่ละวัน
3.png
3 ตีตารางสมุดรายวันทั่วไป ในสมุดรายวันทั่วไปจะประกอบไปด้วยช่องที่1 วัน/เดือน/ปี เราก็จะใส่วันเดือนปีของแต่ละวันที่ลงบัญชี ช่องที่ 2 รายการ รายการในที่นี้คือให้ใส่รายการซื่อขายลงไปในช่องนี้ว่าเราซื้ออะไรไปบ้างขายอะไรไปบ้างนะคะ ช่องที่ 3 เลขที่บัญชี เราก็จะนำตัวเลยในหลักการบัญชีมาใส่นะคะ หลักบัญชีมี5 หมวดนะคะ ลงตามนี้เลยคะ สินทรัพย์ 1 หนี้สิน 2 ส่วนของเจ้าของ 3 รายได้ 4 ค่าใช้จ่าย 5 ช่องที่ 4 เดบิต ช่องเดบิตก็จะลงราาของที่เขามา ช่องดบิตนี้ประกอบด้วย ค่าเงินบาทและค่า ส.ต คะ ช่องที่ 5 เครดิต ช่องเครดิตจะลงรายการที่เราจ่ายออกไปนะคะ ช่องประกอบด้วยค่าเงินบาทและค่า ส.ต นะคะ Excel
4.png
4 ดูจากหัวข้อในแต่ละวันว่าเราทำอะไรเช่น วันที่1 นำสินทรัพย์มาลงทุน 400000 เดบิต เงินสด 400000 เครดิต ทุน 400000 วันที่ 2 ซื้ออุปกรณ์ในการซ้อม150000 เดบิต อุปกรณ์ซ้อม 150000 เครดิต เงินสด 150000 เขียนตามหัวข้อที่ตั้งไว้ใส่ตารางให้ครบทุกวันในแต่ละวันเราซื้อหรือขายอะไรไปบ้างเราซ้อมอะไรใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วใส่ยอดเงินลงไปด้วยคะ
5.png
6.png
7.png
5 สูตรการคำนวณ ใส่ = ตามด้วยช่องตัวเลขเดบิตช่องแรกแล้ว + ตามช่องเดบิตลงมาจนถึงช่องสุดท้ายจากนั้น กดEnter
8.png
6 เดบิต เครดิต คิดเหมือนกันคะ = ช่องแรกของช่องเครดิต +ช่องเครดิตช่องที่ 2 บวกลงมาจนถึงช่องสุดท้าย แล้วกด Enter จากนั้นเราก็จะได้ยอมรวมของช่อง เดบิตและเครดิตคะโดยที่เราไม่ต้องมานั้งบวกเองให้เสียเวลาเราก็นำสูตร Excel มาประยุกใช้คะ
9.png
7 รหัสบัญชี ตามหลักบัญชี สินทรัพย์ 1 หนี้สิน 2 ส่วนของเจ้าของ 3 รายได้ 4 ค่าใช้จ่าย 5 เราก็เอาตัวเลขเหล่านี้ไปใส่ในช่องเลขที่บัญชีคะ
10รหัสบัญชี.png
นี้คือการนำ Excel มาทำสมุดรายวันทั่วไปแบบที่1 โดยการนำเอาสินทรัพย์มาลงทุนอย่างเดียวไม่ต้องมานั้นคิดให้ยุ่งยากก็จะได้ค่าของเดือน มกราคม มาแล้วคะ

ไฟล์

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests