การปรับรูปแบบรายงานบัญชี งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express


การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การปรับรูปแบบรายงานบัญชี งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 22/05/2017 5:48 pm

การปรับรูปแบบรายงานบัญชี งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express
ในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิตสินค้า ย่อมมีการจัดทำงบการเงินเพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินหลายกลุ่ม เช่น เจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด
ซึ่งในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสามารถพิมพ์รายงานบัญชี งบการเงิน ได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะนําไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจในอนาคตให้ทันกาล

ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ซึ่งจะพูดถึงการปรับรูปแบบตัวอักษรในรายงานบัญชี งั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ
หลังจากติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express รูปแบบตัวอักษรของรายงานบัญชีจะมีรูปแบบที่ไม่สมบูรณ์ เช่น รายงานไม่จัดคอลัมน์
การปรับรูปแบบรายงานบัญชี งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express 11.jpg
11.jpg (94.72 KiB) Viewed 353 times
เราสามารถแก้ไขได้ดังนี้
1.เข้าไปที่ Folder ที่ติดตั้งโปรแกรมไว้ และให้ copy ไฟล์ที่มีชื่อว่า COURMT__
การปรับรูปแบบรายงานบัญชี งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express 13.jpg
13.jpg (71.38 KiB) Viewed 353 times
2.ให้เข้าไปที่ Control Panel>>Fonts>>คลิกขวา Paste>>กด F5
การปรับรูปแบบรายงานบัญชี งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express 14.jpg
14.jpg (68.61 KiB) Viewed 353 times
ตรวจสอบดูอีกครั้งหลังจากแก้ไขแล้วเรียบร้อย
การปรับรูปแบบรายงานบัญชี งบการเงิน ในโปรแกรมบัญชี Express 12.jpg
12.jpg (72.43 KiB) Viewed 353 times
ดังนั้นการปรับรูปแบบตัวอักษรในรายงานบัญชีนั้น สามารถทำให้เราได้รูปแบบรายงานบัญชี ที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น
References : งบการเงิน. “งบการเงิน”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:www.im2market.com/2015/06/30/1463.[23 พ.ค.2017]

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 29 guests