การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express


การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 23/05/2017 6:28 pm

การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express
รอบตัวของเรามีสินทรัพย์หรือทรัพย์สินเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็น เงินสด เงินฝากธนาคาร รถยนต์ อาคาร ที่ดิน
ซึ่งสินทรัพย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด เงินสดย่อย เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่า
ซึ่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากยิ่งขึ้น มาช่วยลดข้อผิดพลาดในการคิดค่าเสื่อมราคา

ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express (อิคซฺเพรส) และแนะนำเกี่ยวกับการการสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ดังนี้
1.เมนู>>B.รายการทรัพย์สิน
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express 41.jpg
41.jpg (88.84 KiB) Viewed 5219 times
2.หมายเลขที่ 1 กดเพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 กรอกรหัสสินทรัพย์
หมายเลขที่ 3 กรอกชื่อสินทรัพย์
หมายเลขที่ 4 กรอกหมวด และกลุ่มสินทรัพย์
หมายเลขที่ 5 กรอกวันที่ซื้อ ราคาทุน ราคาซาก
หมายเลขที่ 6 เลือกวิธีคิดค่าเสื่อม มี 3 วิธี วิธีเส้นตรง วิธีลดยอด วิธีคิดค่าต่อปีเอง
วันที่เริ่มใช้สินทรัพย์ อายุการใช้งานของสินทรัพย์ กรอกอัตราที่คิดค่าเสื่อม
หมายเลขที่ 7 เลือกการคิดค่าเสื่อมว่าคิดเป็นรายเดือน หรือรายปี
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express 46.jpg
46.jpg (65.89 KiB) Viewed 5219 times
3.ค่าเสื่อมราคารายเดือน/รายปี
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express 47.jpg
47.jpg (54.55 KiB) Viewed 5219 times
4.โปรแกรมทำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express 48.jpg
48.jpg (37.94 KiB) Viewed 5219 times
ดังนั้นการลงรายละเอียดสินทรัพย์จึงมีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันที่ที่ใช้สินทรัพย์มีผลต่อการคิดค่าเสื่อม
สินทรัพย์แต่ละชนิดจะมีวิธีการคิดค่าเสื่อมแตกต่างกัน อัตราการคิดค่าเสื่อมต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ช่วยลดเวลาในการคิดค่าเสื่อมเป็นอย่างมาก และลดเวลาการบันทึกบัญชี

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

Re: การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 17/07/2017 6:28 pm

การตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและรายงานค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express

หลังจากที่เราได้ลงรายการทรัพย์สินในโปรแกรมบัญชี Express แล้ว หากอยากตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและรายงานค่าเสื่อมราคา
สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานทรัพย์สินและรายงานค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express
รายงานทรัพย์สิน
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express รายงานทรัพย์สิน1.png
รายงานทรัพย์สิน1.png (12.52 KiB) Viewed 5210 times
2.การตรวจสอบรายงานทรัพย์สิน
หมายเลขที่ 1 กดที่ 5.รายงานบัญชี
หมายเลขที่ 2 กดที่ B.รายการทรัพย์สิน
หมายเลขที่ 3 กดที่ 2.ทะเบียนทรัพย์สินแบบละเอียด
หมายเลขที่ 4 เลือกทรัพย์สินที่ต้องการจะดูรายงาน
หมายเลขที่ 5 กดที่เครื่องปริ้น เพื่อดูรายงาน
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express รายงานทรัพย์สิน2.png
รายงานทรัพย์สิน2.png (22.72 KiB) Viewed 5210 times
3.กดที่ จอภาพ>>ตกลง
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express รายงานทรัพย์สิน3.png
รายงานทรัพย์สิน3.png (21.48 KiB) Viewed 5210 times
4.รายงานทรัพย์สิน
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express รายงานทรัพย์สิน4.png
รายงานทรัพย์สิน4.png (19.75 KiB) Viewed 5210 times
รายงานค่าเสื่อมราคา
1.ตรวจสอบรายงานค่าเสื่อมราคา
หมายเลขที่ 1 กดที่ 3.ค่าเสื่อมเรียงตามรหัส
หมายเลขที่ 2 เลือกทรัพย์สินที่ต้องการจะดูค่าเสื่อมราคา และเลือกงวดที่ต้องการ
หมายเลขที่ 3 กดที่เครื่องปริ้น เพื่อดูรายงาน
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express รายงานค่าเสื่อม1.png
รายงานค่าเสื่อม1.png (23.46 KiB) Viewed 5210 times
2.กดที่ จอภาพ>>ตกลง
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express รายงานค่าเสื่อม2.png
รายงานค่าเสื่อม2.png (23.38 KiB) Viewed 5210 times
3.รายงานค่าเสื่อมราคา
การสร้างรายการทรัพย์สินและบันทึกค่าเสื่อมราคา ในโปรแกรมบัญชี Express รายงานค่าเสื่อม3.png
รายงานค่าเสื่อม3.png (19.37 KiB) Viewed 5210 times

Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 51 guests