การบันทึกสมุดรายวันซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การบันทึกสมุดรายวันซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 24/05/2017 11:58 am

การบันทึกสมุดรายวันซื้อ ในโปรแกรมบัญชี Express
ในปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้การดำเนินงานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ในการบันทึกบัญชีซื้อสินค้าหากมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาช่วยก็จะมีช่วยในการเตือนพนักงานบัญชีในสิ่งที่อาจจะลืมหรือทำขาดหายไป
เช่น ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้

ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ซึ่งเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันซื้อ
การบันทึกสมุดรายวันซื้อ มี 2 รูปแบบ คือ แบบซื้อเป็นเงินสดและซื้อเป็นเงินเชื่อ
เรามาเริ่มกันที่ ซื้อเป็นเงินสดก่อนเลยนะคะ
1.เข้าเมนู>>ซื้อ>>2.ซื้อเงินสด
63.jpg
63.jpg (89.01 KiB) Viewed 4314 times
2.หมายเลขที่ 1 กดเพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 กรอกเลขที่ใบซื้อเงินสด
หมายเลขที่ 3 กรอกวันที่
หมายเลขที่ 4 เลือกผู้จำหน่าย หากยังไม่มีรายชื่อผู้จำหน่ายสามารถกดเพิ่มได้
หมายเลขที่ 5 (ถ้า)มีการอ้างถึงใบสั่งซื้อ
หมายเลขที่ 6 เลือกประเภทของราคาสินค้าว่าต้องการจะแยกภาษีหรือไม่
661.jpg
661.jpg (54.26 KiB) Viewed 4314 times
3.เลือกรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ กรอกจำนวนที่ซื้อและราคาที่ซื้อ
662.jpg
662.jpg (58.88 KiB) Viewed 4314 times
4.หลังจากกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ให้กดบันทึก
66.jpg
66.jpg (1.09 KiB) Viewed 4314 times
663.jpg
663.jpg (74.9 KiB) Viewed 4314 times
5.โปรแกรมทำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
664.jpg
664.jpg (63.85 KiB) Viewed 4314 times
รูปแบบที่ 2 การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
1.เข้าเมนู>>ซื้อ>>4.ซื้อเงินเชื่อ
71.jpg
71.jpg (89.63 KiB) Viewed 4319 times
2.หมายเลขที่ 1 กดเพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 กรอกเลขที่ใบซื้อเงินสด
หมายเลขที่ 3 กรอกวันที่
หมายเลขที่ 4 เลือกผู้จำหน่าย หากยังไม่มีรายชื่อผู้จำหน่ายสามารถกดเพิ่มได้
หมายเลขที่ 5 (ถ้า)มีการอ้างถึงใบสั่งซื้อ
หมายเลขที่ 6 เลือกประเภทของราคาสินค้าว่าต้องการจะแยกภาษีหรือไม่
771.jpg
771.jpg (54.57 KiB) Viewed 4314 times
3.เลือกรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ กรอกจำนวนที่ซื้อและราคาที่ซื้อ
772.jpg
772.jpg (77.96 KiB) Viewed 4314 times
4.หลังจากกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ให้กดบันทึก
66.jpg
66.jpg (1.09 KiB) Viewed 4314 times
773.jpg
773.jpg (71.22 KiB) Viewed 4314 times
5.โปรแกรมทำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
774.jpg
774.jpg (63.07 KiB) Viewed 4314 times
ดังนั้นโปรแกรมสำเร็จรูปก็เป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และช่วยในการเตือนหากมีข้อมูลที่ขาดหายไป

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests