การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express


การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 07/07/2017 3:35 pm

การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express

ในธุรกิจการผลิต สินค้าสำเร็จรูปถือเป็นสินค้าของกิจการที่จะนำออกจำหน่าย ซึ่งก่อนจะมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปต้องผ่านกระบวนการผลิตมากมาย ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปสามารถตรวจสอบได้ที่งบต้นทุนการผลิต และในบทความนี้จะมาพูดถึงการรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูสินค้า>>1.รายการประจำวันสินค้า>>3.ปรับปรุงยอดสินค้า>>รับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต
การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express Finished Goods1.png
Finished Goods1.png (17.15 KiB) Viewed 1273 times
2.กรอกรายละเอียด
หมายเลขที่ 1 คือ การเพิ่มข้อมูล
หมายเลขที่ 2 คือ เลขที่เอกสาร
หมายเลขที่ 3 คือ วันที่เอกสาร
หมายเลขที่ 4 คือ คำอธิบายรายการ
หมายเลขที่ 5 คือ เลือกสินค้าที่ผลิตเสร็จ
หมายเลขที่ 6 คือ ใส่จำนวนที่ผลิตได้
หมายเลขที่ 7 คือ จำนวนเงินที่ปันส่วน เช่น
งานระหว่างทำ = 4,547,000 บาท (จำนวนเงินนี้เอามาจากบัญชีงานระหว่างทำ ในสมุดรายวันทั่วไป)
สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตได้
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายการผลิต 30:40:30 ตามลำดับ
- น้ำมะนาวโซดา ตราซี๊ดอ่า ขนาด 320 มิลลิลิตร (4,547,000 x 30%)
- น้ำผึ้งมะนาวโซดา ตราซี๊ดอ่า ขนาด 320 มิลลิลิตร (4,547,000 x 40%)
- น้ำผึ้งโซดา ตราซี้ดอ่า ขนาด 320 มิลลิลิตร (4,547,000 x 30%)
*โปรแกรมจะทำการคิดราคาต่อหน่วยให้อัตโนมัติ
หมายเลขที่ 8 คือ จำนวนเงินรวม หรือ งานระหว่างทำ (ที่จะปิดบัญชีเข้าสินค้าสำเร็จรูป)
หมายลขที่ 9 คือ กดบันทึก
การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express Finished Goods2.png
Finished Goods2.png (23.57 KiB) Viewed 1273 times
3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
การรับสินค้าสำเร็จรูปเข้าคลังหลังจากผลิตเสร็จ ในโปรแกรมบัญชี Express Finished Goods3.png
Finished Goods3.png (20.98 KiB) Viewed 1273 times

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 51 guests