การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express


การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 24/07/2017 12:43 pm

การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express

สินค้าเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน คำนิยามของสินค้าคงเหลือ คือสินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 1.ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 2.อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย 3.อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ สินค้าคงเหลือเป็นบัญชีที่มียอดเคลื่อนไหวตลอดดังนั้นเมื่อสิ้นเดือนก็อาจจะมีการตรวจนับยอดคงเหลือว่ายอดในโปรแกรมบัญชีกับยอดในคลัง ตรงกันหรือไม่ ในบทความนี้ก็จะพูดถึงขั้นตอนการ Export (เอคซฺพอร์ทฺ') รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ออกมาเพื่อนำเอกสารไปตรวจสอบ

ขั้นตอนการ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express Export Product1.png
Export Product1.png (12.51 KiB) Viewed 1506 times
2.การแสดงรายงานสินค้าคงคลัง
หมายเลขที่ 1 >> 4.รายงานสินค้าคงคลัง
หมายเลขที่ 2 >> 3.สรุปยอดเคลื่อนไหวสินค้า
หมายเลขที่ 3 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์รายงาน
หมายเลขที่ 4 >> ใส่รายละเอียดที่ต้องการจะทราบข้อมูล
หมายเลขที่ 5 >> กดพิมพ์
การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express Export Product2.png
Export Product2.png (24.87 KiB) Viewed 1506 times
กดเลือกการแสดงผล
o จอภาพ >>แสดงผลทางจอภาพ
o เครื่องพิมพ์ >>ปริ้นเอกสาร
o แฟ้มข้อมูล >>แฟ้มข้อมูลที่แก้ไขได้ .txt
การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express Export Product3.png
Export Product3.png (25.21 KiB) Viewed 1506 times
3.การ Export รายงานสินค้า
หากกดเลือกจอภาพ โปรแกรมจะแสดงยอดเคลื่อนไหวสินค้าเป็นแบบรายงาน
หรือถ้าหากต้องการจะ Save (เซฟ) ไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF (พีดีเอฟ) สามารถทำตามได้ดังนี้
กดที่ไอคอนเครื่องปริ้น
การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express Export Product4.png
Export Product4.png (26.43 KiB) Viewed 1506 times
หมายเลขที่ 1 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์เป็นแบบ PDF
หมายเลขที่ 2 >> กดตกลง
การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express Export Product5.png
Export Product5.png (29.03 KiB) Viewed 1506 times
4.การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
หมายเลขที่ 1 >> เลือกที่เก็บไฟล์
หมายเลขที่ 2 >> ตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขที่ 3 >> กดบันทึก
การ Export รายงานสินค้า ในโปรแกรมบัญชี Express Export Product6.png
Export Product6.png (28.47 KiB) Viewed 1506 times

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Google [Bot] and 54 guests