การ Export รายงานสรุปยอดขาย ในโปรแกรมบัญชี Express

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

การ Export รายงานสรุปยอดขาย ในโปรแกรมบัญชี Express

Post by pleng » 24/07/2017 5:46 pm

การ Export รายงานสรุปยอดขาย ในโปรแกรมบัญชี Express

กิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป การขายสินค้าถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักของกิจการ ดังนั้นเมื่อถึงสิ้นเดือนหรือสิ้นปีหัวหน้าฝ่ายขายหรือฝ่ายบริหารก็ย่อมต้องการที่จะทราบยอดขายของแต่ละงวด เพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปบริหารงานและพัฒนาสินค้าต่อไป ซึ่งสามารถ Export (เอคซฺพอร์ทฺ') ยอดขายได้ที่รายงานวิเคราะห์การขาย ในโปรแกรมบัญชี Express (อิคซฺเพรส) ดังนี้

ขั้นตอนการ Export รายงานสรุปยอดขาย ในโปรแกรมบัญชี Express
1.เข้าไปที่เมนูรายงาน>>1.พิมพ์รายงาน
Export Sale1.png
Export Sale1.png (12.9 KiB) Viewed 1508 times
2.การแสดงรายงานเกี่ยวกับการขาย
หมายเลขที่ 1 >> 7.รายงานวิเคราะห์การขาย
หมายเลขที่ 2 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์รายงาน
หมายเลขที่ 3 >> ใส่รายละเอียดที่ต้องการจะทราบข้อมูล
หมายเลขที่ 4 >> กดพิมพ์
Export Sale2.png
Export Sale2.png (19.3 KiB) Viewed 1508 times
กดเลือกการแสดงผล
o จอภาพ >>แสดงผลทางจอภาพ
o เครื่องพิมพ์ >>ปริ้นเอกสาร
o แฟ้มข้อมูล >>แฟ้มข้อมูลที่แก้ไขได้ .txt
Export Sale3.png
Export Sale3.png (19.39 KiB) Viewed 1508 times
3.การ Export รายงานเกี่ยวกับยอดขาย
หากกดเลือกจอภาพ โปรแกรมจะแสดงผลเป็นแบบรายงาน
หรือถ้าหากต้องการจะ Save (เซฟ) ไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ PDF (พีดีเอฟ) สามารถทำตามได้ดังนี้
กดที่ไอคอนเครื่องปริ้น
Export Sale4.png
Export Sale4.png (20.08 KiB) Viewed 1508 times
หมายเลขที่ 1 >> เลือกรูปแบบการพิมพ์เป็นแบบ PDF
หมายเลขที่ 2 >> กดตกลง
Export Sale5.png
Export Sale5.png (26.58 KiB) Viewed 1508 times
4.การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล
หมายเลขที่ 1 >> เลือกที่เก็บไฟล์
หมายเลขที่ 2 >> ตั้งชื่อไฟล์
หมายเลขที่ 3 >> กดบันทึก
Export Sale6.png
Export Sale6.png (28.44 KiB) Viewed 1508 times

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 33 guests