ประโยชน์ในการใช้ SAP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

kanchanok
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 197
Joined: 04/04/2018 9:24 am

ประโยชน์ในการใช้ SAP

Post by kanchanok »

2000px-SAP_2011_logo.svg.png
ประโยชน์ในการใช้ SAP
1. เป็นโปรแกรมที่งานได้ในหลายๆ ส่วนงานของบริษัท เช่น ด้านบัญชี คลังสินค้า ด้านการเงิน เป้นต้น
2. เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารควบคุมต้นทุนของบริษัทได้ ทำให้การใช้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดต้นทุน
3. เป็นโปรแกรมที่สามารถรวบรวมระบบและเก็บบันทึกการกระทำของข้อมูลที่เวลาจริง (Real Time system)
4. ลดขั้นตอนการทำงานได้ ทำให้การทำงานเร็วขึ้น ประหยัดเวลา และจำนวนคนในการทำงาน
5. เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานร่วมกับ Software อี่นได้ เช่น Excel PDF Barcode เป็นต้น

ความสามารถของ SAP
1. จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้
2. มีระบบงานที่รองรับในหลายส่วนงาน ซี่งในทุกส่วนงานสามารถจัดทำเอกสารของส่วนงานนั้นได้และสามารถเชื่อมข้อมูลถึงกันได้
3. สามารถคำนวณต้นทุนการผลิตที่เป็ฯไปตามสูตรของบริษัทได้
4. สามารถสั่งพิมพ์งานได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Excel PDF เป็นต้น
5. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารให้เข้ากับบริษัทนั้นๆ
6. ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) Integration Business Planning แล้วส่งต่อข้อมูลไปในระบบ ERP ซึ่งสามารถดูผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
7. การทำ Strategic Management, Balance Score Card การติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน อดีตและอนาคตขององค์กร

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests