ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2561

Post by taemmynatchapon »

สำหรับบุคคลธรรมดา รายการลดหย่อนภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงมี 3 รายการ คือ
1.เดิม : สามารถลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่ต้องเป็นบุตรตามกฎหมายเท่านั้น
ใหม่ : สามารถลดหย่อนบุตรเพิ่มได้อีก 30,000 บาทต่อคน สำหรับลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเกิดในปี 2561 เป็นต้นไป ซึ่งให้บังคับใช้กับเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2561 เป็นต้นไป
บุตรชอบด้วยกฎหมายก็คือ บุตรที่เกิดจาก บิดาหรือมารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน หรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วเท่านั้น

2.ค่าลดหย่อนฝากครรภ์หรือคลอดบุตร

รายการนี้เป็นรายการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีภาษี 2561 ซึ่งทำให้สามารถนำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท สำหรับค่าฝากครรภ์และค่าตลอดบุตรที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป
แต่สิทธิการหักลดหย่อนนี้จะให้เฉพาะบุคคลที่ไม่ได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์หรือคลอดบุตรจากแหล่งอื่น ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น


3.ค่าลดหย่อนเงินบริจาคโรงพยาบาลรัฐ

เดิม : เงินบริจาคโรงพยาบาลรัฐสามารถนำไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาค
ใหม่ : บุคคลธรรมดา สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคโรงพยาบาลได้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา(หรือเงินบริจาคอื่นที่ลดหย่อนได้เป็น 2 เท่าของเงินบริจาค) ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว และมีผลสำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

ทั้งหมดนี้เป็นรายการค่าลดหย่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้กับเงินได้ในปีภาษี 2561 นี้ ที่จะต้องยื่นรายการในปี 2562 เป็นต้นไป

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests