คำนวณค่างวดง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน PMT (Payment) ในโปรแกรม Microsoft Excel

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

คำนวณค่างวดง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน PMT (Payment) ในโปรแกรม Microsoft Excel

Post by taemmynatchapon »

ฟังก์ชัน PMT (Payment) เป็นฟังก์ชัน ที่ใช้ในการคำนวณหาจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละงวดเวลา เช่น เงินที่ต้องผ่อนชำระสินค้าในแต่ละเดือน เป็นต้น รูปแบบคำสั่ง มีดังนี้

PMT(rate,nper,pv,fv,type)

Rate อัตราดอกเบี้ย
Nper งวดเวลา
Pv ค่าเงินในปัจจุบันหรือเงินต้น
Fv ค่าเงินในอนาคต
Type จ่ายเงินทุกสิ้นงวดมีค่าเป็น 0 จ่ายเงินทุกต้นงวดมีค่าเป็น 1


ตัวอย่างเช่น นางสาวพลอย เซอมัน ต้องการซื้อรถยนต์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางราคา 500,000 บาท กับธนาคารแห่งหนึ่ง โดยนางสาวพลอย เซอมัน จะจ่ายเงินทุกต้นเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี อยากทราบว่านางสาวพลอย เซอมันจะต้องผ่อนชำระเดือนละเท่าไหร่

Image

ผลลัพธ์ที่ปรากฎคือจำนวนเงินที่นางสาวพลอย เซอมันจะต้องจ่ายในแต่ละเดือนเท่ากับเดือนละ 11,012.10 บาท
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests