คำนวนเงินฝากธนาคาร+ดอกเบี้ยง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน FV (Future Value) ในโปรแกรม Microsoft Excel

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

คำนวนเงินฝากธนาคาร+ดอกเบี้ยง่ายๆ โดยใช้ฟังก์ชัน FV (Future Value) ในโปรแกรม Microsoft Excel

Post by taemmynatchapon »

ฟังก์ชัน FV (Future Value) เป็นฟังก์ชัน ที่ใช้ในการคำนวณหามูลค่าของเงินในอนาคต เช่น การคำนวณหามูลค่าของเงินฝากในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

FV(rate,nper,pmt,pv,type)

Rate อัตราดอกเบี้ย
Nper งวดเวลา
Pmt จำนวนเงินที่จ่ายเป็นรายงวด (มีค่าเป็นลบ)
Fv ค่าเงินในอนาคต
Type จ่ายเงินทุกสิ้นเดือนเป็น 0 จ่ายเงินทุกต้นเดือนเป็น 1

ตัวอย่าง นางยูริ ฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 20,000 บาท ในงวดแรก และจะฝากเป็นรายปีๆละ 10,000 บาททุกๆสิ้นปี เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยในระหว่างนี้ไม่มีการถอนเงินต้นและดอกเบี้ย ธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8ต่อปี อยากทราบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้านางยูริจะมีเงินจำนวนเท่าใด

Image


ผลลัพธ์ที่ปรากฎ คือจำนวนเงินในอีก 10 ปีข้างหน้า สรุปก็คือในอีก 10 ปีข้างหน้า นางยูริจะมีเงินเท่ากับ 188,044.12 บาท ซึ่งเป็นเงินต้น 120,000 บาทและ
ดอกเบี้ยจำนวน 68,044.12 บาท

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests