การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

praphasri
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 02/07/2018 10:47 am

การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท

Postby praphasri » 03/07/2018 5:41 pm

การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของบริษัท
การคำนวณค่าเสื่อมราคา ทำเพื่อกระจายการบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบบัญชี ตามอายุการให้งานของทรัพย์สินนั้นว่าจะสามารถใช้งานได้กีปีจึงจะหมดอายุการใช้งาน

1.ข้อมูลเบื้องต้นที่เราต้องรู้ก่อนการคำนวณค่าเสื่อมราคามีดังนี้

  1.อัตราร้อยละในการคำนวณค่าเสื่อม

  ตารางการคำนวณค่าเสือม.png
  ตารางการคำนวณค่าเสือม.png (3.74 KiB) Viewed 2641 times


  2.สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อม

   สูตรคำนวณค่าเสือมราคา =ราคาทุนxอัตราร้อยละxระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินมา/ระยะเวลาทั้งปี

   สูตรการคำนวณราคาซาก = ราคาทุน x อัตราร้อยละของราคาซาก

  3.ทรัพย์สินที่เราซื้อมา ราคาทรัพย์สิน ระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา/วันที่ซื้อทรัพย์สินนั้น

  4.ระยะเวลาที่จะคิดค่าเสื่อม

ตัวอย่าง
บริษัท เอเซียเพลส จำกัด ได้ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ในราคา 10,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาของปี 2561 และอยากทราบว่าค่าเสื่อมราคาจะหมดในปีไหน ให้คำนวณโดยคิดค่าซาก 2%


2.การคำนวณค่าเสื่อมราคา

การคำนวณราคาซาก = 10,000 x 2/100
  = 200

ราคาทุนที่ใช้ในการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา = 10,000 - 200
  = 9,800
ค่าเสื่อมราคา ปี 2561 = 9,800 x 20/100 x 214/365
  = 1,149.15

ค่าเสื่อมราคาเต็มปี = 9,800 x 20/100 x 365/365
  = 1,960.00

ค่าเสี่อมราคาที่ิคิดเต็มปี = 1,960.00 x 4 ปี
  = 7.840.00

ค่าเสื่อมราคา ปี 2566
= 9,800 x 20/100 x 151/365
  = 810.85


3.สรุปค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี


  ค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 1.png
  ค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี 1.png (3.48 KiB) Viewed 2641 times

4.ตอบคำถามตัวอย่าง
  ค่าเสื่อมราคาของปี 2561 เท่ากับ 1,712.60
  ค่าเสื่ิอมราคาเครื่องปริ้นเตอร์จะหมดในปี 2566

จากการคำนวณค่าเสื่อมราคาเครื่องปริ้นเตอร์ตามตัวอย่างนี้เป็นการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์สำนักงาน โดยคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 เป็นการยกตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละประเภทก็สามารถทำได้ในลักษณะเดียวกันค่ะ

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 35 guests