การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โดยใช้วิธียอดดุลลดลง 2 เท่า โดยใช้โปรแกรมไม่โครซอฟต์ เอกเซล

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โดยใช้วิธียอดดุลลดลง 2 เท่า โดยใช้โปรแกรมไม่โครซอฟต์ เอกเซล

Post by taemmynatchapon »

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โดยใช้วิธียอดดุลลดลง 2 เท่า (Double-declining Balance Depreciation) สามารถใช้ฟังก์ชั่นทางการเงินในการคำนวณโดยมีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้
 • DDB(Cost,Salvage,Life,Peiod,Factor)
Cost ราคาทุนของสินทรัพย์
Salvage มูลค่าเศษซากของสินทรัพย์
Life อายุการใช้งานของสินทรัพย์
Period คาบเวลาที่ใช้ในการคา นวณค่าเสื่อมราคา
Factor อัตราการเสื่อมที่Balance ลดลง หากไม่ระบุไว้ Factor จะเท่ากับ 2 หมายถึงลดลง 2 เท่าของวิธีเส้นตรง

การคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีนี้จะได้ค่าเสื่อมราคาที่มีจำนวนสูงในปีแรก ๆ และลดลงในปีต่อ ๆ มา เช่นเดียวกับการคำนวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีลดลงทุกปี จากตัวอย่าง ข้างต้นสามารถแสดงการคำนวนโดยใช้ฟังก์ชั่นDDB ได้ดังนี้

ตัวอย่าง บริษัท อิลูเมีย จำกัด ได้จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้การดำเนินงานของบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ในราคาทุน 25,000 บาท โดยคาดว่าจะให้ประโยชน์ เท่ากับ 5 ปี และมีมูลค่าซากเท่ากับ 2,500 บาท
 • 1.ทำการแทนค่า ราคาทุน มูลค่าซาก และอายุการใช้งานจากตัวอย่างตามภาพ
Image


 • 2.ทำตารางขึ้นมาเพื่อคำนวนค่าเสื่อมราคา
Image

 • 3.ทำการแทนค่าในสูตรฟังก์ชัน โดย cost=ราคาทุน, salvage=มูลค่าซาก, life=อายุการใช้งาน, period=ปีที่จะคำนวนค่าเสื่อมราคา
Image
 • กด Enter ก็จะได้ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีแรก = 10,000 บาทนั่นเอง
Image


 • 4.ค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือค่าเสื่อมราคาปีก่อนๆ+ค่าเสื่อมราคาของปีที่คำนวน แต่จากโจทย์พบว่าเพิ่งซื้อมาเป็นปีแรก ค่าเสื่อมราคาสะสมจึงมียอด = 10,000
Image

Image

 • 5.ราคาตามบัญชีก็คือ ราคาทุน-ค่าเสื่อมราคาสะสม
Image
 • ได้ราคาตามบัญชีสำหรับปีที่ 1 คือ 15,000
Image

 • 6.ในการคำนวนค่าเสื่อมราคาในปีที่ต่อๆมา เราสามารถกด F4 ล็อกค่าที่เราไม่อยากให้เปลี่ยนเพื่อที่จะลาก copy สูตรลงมาข้างล่าง ดังภาพ
  โดยล็อกทุกค่า ยกเว้น ปี
Image
 • เมื่อลากCopyสูตรลงมาก็ได้ค่าเสื่อมราคาของปีต่อๆมา ดังภาพ
Image

 • ึ7.ค่าเสื่อมราคาสะสมของปีต่อๆมาก็สามารถหาโดยนำ ค่าเสื่อมราคาสะสมของปีที่แล้ว+ค่าเสื่อมราคาของปี สามารถใช้สูตรในการคำนวนได้ ดังภาพ
Image

Image
 • ลากลงมาเพื่อCopyสูตร ก็จะได้ค่าเสื่อมราคาสะสมของปีต่อๆมา
Image
 • 8.ราคาตามบัญชีของปีต่อๆมา ก็ทำการกดF4เพื่อล็อกเซลล์ตรงราคาทุน เพื่อให้สามารถลาก Copyสูตรลงมาได้
Image
 • จะได้ราคาตามบัญชีของปีต่อๆมา
Image
 • โดยสามารถสังเกตได้ว่า ราคาตามบัญชีของปีสุดท้ายจะเท่ากับมูลค่าซากพอดี
Image


 • 8.สามารถแสดงผลเป็น Charts ได้โดยการคลิกลากทั้งตารางแล้วไปที่ INSERT----> Charts เพื่อเลือกชนิดของ Charts ที่ต้องการได้
Image • ตัวอย่าง Charts
  จะเห็นได้ว่า ค่าเสื่อมราคาและราคาตามบัญชีมีการลดลงในทุกๆปี ส่วนค่าเสื่อมราคาสะสมมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
Image
Last edited by taemmynatchapon on 09/07/2018 4:00 pm, edited 2 times in total.
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests