การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีเส้นตรง โดยใช้โปรแกรมไม่โครซอฟต์ เอกเซล

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีเส้นตรง โดยใช้โปรแกรมไม่โครซอฟต์ เอกเซล

Post by taemmynatchapon »

การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรโดยใช้วิธีเส้นตรง (Straight-line Depreciation) สามารถใช้ฟังก์ชั่นทางการเงินในการคำนวณโดยมีรูปแบบคำสั่งดังนี้

 • SLN(cost,salvage,life)
Cost ราคาทุนของสินทรัพย์
Salvage มูลค่าเศษซากของสินทรัพย์
Life อายุการใช้งานของสินทรัพย์

ตัวอย่าง บริษัท อิลูเมีย จำกัด ได้จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้การดำเนินงานของบริษัทเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ในราคาทุน 25,000 บาท โดยคาดว่าจะให้ประโยชน์ เท่ากับ 5 ปี และมีมูลค่าซากเท่ากับ 2,500 บาท
 • 1.ทำการแทนค่า ราคาทุน มูลค่าซาก และอายุการใช้งานจากตัวอย่างตามภาพ
Image


 • 2.ทำตารางขึ้นมาเพื่อคำนวนค่าเสื่อมราคา
Image


 • 3.ทำการแทนค่าในสูตรฟังก์ชัน โดย cost=ราคาทุน, salvage=มูลค่าซาก, life=อายุการใช้งาน
Image

 • 4.จะได้ค่าเสื่อมราคาออกมา
Image

 • สามารถกด F4 เพื่อล็อกเซลล์ไม่ให้เปลี่ยนค่าในสูตร เวลาลาก copy
Image

 • ลากเพื่อ Copy สูตร
Image


 • 5.ค่าเสื่อมราคาสะสม หาได้จาก ค่าเสื่อมราคาปีก่อนหน้า+ค่าเสื่อมราคาของปี แต่เพิ่งซื้อสินทรัพย์มาในปีแรกจึงมีค่า 4,500
Image


Image


 • ส่วนในปีต่อๆมาก็หาได้จาก ค่าเสื่อมราคาปีก่อนหน้า+ค่าเสื่อมราคาของปี
Image


Image

 • ลากเพื่อ Copy สูตรได้เลย
Image

 • ุุ6.ราคาตามบัญชี หาได้จาก ราคาทุน-ค่าเสื่อมราคาสะสม สามารถกด F4 ล็อกเซลล์ได้ เพื่อลาก Copy สูตร
Image


Image


Image

 • สังเกตได้ว่า ราคาตามบัญชีปีสุดท้าย=มูลค่าซากพอดี
Image

 • ึ7.สามารถแสดงเป็น Charts ได้ โดยเลือกทั้งตารางแล้วไปที่ INSERT--->Charts
Image


 • จาก Charts ที่ได้จะเห็นได้ว่าเป็นเส้นตรง ทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาสะสมและราคาตามบัญชี
Image

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests