การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) ตัดค่าเสื่อม

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

taemmynatchapon
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 347
Joined: 08/06/2018 10:25 am

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) ตัดค่าเสื่อม

Post by taemmynatchapon »

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ หมายถึง การขายสินทรัพย์ การเลิกใช้สินทรัพย์ เช่น หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย ทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย

ลักษณะของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ แบ่งออกเป็นดังนี้
  • 1) การขายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
  • 2) การเลิกใช้ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
  • 3) สินทรัพย์เสียหายจากอุบัติภัยต่าง ๆ
  • 4) การแลกเปลี่ยนที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
การคำนวณและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา
วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคามีดังนี้
  • 1.วิธีเส้นตรง (Straight-Line Method)
เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพราะจะแบ่งราคาทุนหลังจากหักราคาซากของสินทรัพย์นั้น เป็นค่าเสื่อมราคาประจำทุกปี ในจำนวนที่เท่า ๆ กัน ตลอดอายุการ ใช้งาน โดยใช้สูตรดังนี้
การบันทึกบัญชี1.png
การบันทึกบัญชี1.png (4.61 KiB) Viewed 2865 times
  • 2.วิธีชั่วโมงการทำงาน (Working-Hours Method)
วิธีนี้จะเฉลี่ยตามชั่วโมงการทำงาน ดังนั้นค่าเสื่อมจะขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานในแต่ละปีว่าใช้ชั่วโมงการทำงานมากหรือน้อยโดยใช้สูตรดังนี้
การบันทึกบัญชี2.png
การบันทึกบัญชี2.png (5.93 KiB) Viewed 2865 times
  • 3.คำนวณตามผลผลิต (Productive-output Method)
วิธีนี้จะคำนวณราคาตามหน่วยของผลผลิต ดังนี้
การบันทึกบัญชี3.png
การบันทึกบัญชี3.png (5.65 KiB) Viewed 2865 times
  • 4.วิธีลดลงทุกปี (Reducing-Charge Method)
การคิดค่าเสื่อมราคาวิธีนี้การคำนวณราคาในอัตราเร่ง คือปีแรก กิจการจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าปีหลัง ๆ ทำให้ค่าเสื่อมราคาในปีแรก ๆ สูงกว่าปีหลัง

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 21 guests