ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Lamduan
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 112
Joined: 23/07/2018 10:15 am

ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30

Post by Lamduan »

ความแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30
Thai.jpg
Thai.jpg (51 KiB) Viewed 1100 times
ภ.ง.ด. 50
คือ เป็นแบบของภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักทั่วๆไป รับรู้รายได้โดยการใช้เกณฑ์สิทธิ หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ โดยการยื่น ภ.ง.ด. 50 จำต้องยื่นภายใน 150 (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม) วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะต้องยื่นทุกปี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้

:icon_plusone: :icon_plusone: :icon_plusone: :icon_plusone: :icon_plusone:

ภ.พ.30
คือ แบบในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการรับรู้รายได้หากเป็นการขายสินค้าจะรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า หรือหากเป็นการให้บริการจะรับรู้รายได้เมื่อมีการชำระเงิน หรือเป็นแบบแสดงรายการสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียภาษีโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ กองมรดกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล องค์การของรัฐบาล หรือนิติบุคคล ในรูปแบบใดก็ตาม ใช้ยื่นแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษีผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการหลายแห่ง และมีความประสงค์จะขอยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ก็ทำได้โดยต้องขออนุมัติต่อกรมสรรพากรก่อน และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะยื่นแบบและชำระภาษีรวมกันได้ ในกรณีนี้ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภ.พ.30 เพียงฉบับเดียวพร้อมกับใบแนบตามที่กรมสรรพากรกำหนด

:icon_plusone: :icon_plusone: :icon_plusone: :icon_plusone: :icon_plusone:


ดังนั้น เมื่อนำ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 มาเปรียบเทียบกันจะรู้ว่ารายได้ไม่เท่ากัน หากพบว่ารายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 เท่ากับภ.พ.30 เท่ากันอาจทำให้การยื่นภาษีผิดพลาดได้
แบบฟอร์ม ภ.พ.50
:arrow: http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/i ... rm/pdf.gif
แบบฟอร์ม ภ.พ.30 :arrow: http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/i ... rm/pdf.gif
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 15 guests