ชิปปิ้งกับการขนส่งสินค้า

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 27/08/2018 10:47 am

ชิปปิ้งกับการขนส่งสินค้า

Post by muneela »

ชิปปิ้งกับการขนส่งสินค้า
การขนส่งนั้นมีความสำคัญตั้งแต่เริ่มมีการแลกเปลี่ยนสินค้าของมนุษย์ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งอารยธรรมต่างๆของมนุษย์ด้วย และด้วยความล้ำหน้าของอารยธรรมต่างๆ ทำให้จำเป็นต้องมีการจัดการด้านการขนส่งที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งการขนส่งสินค้ามีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางน้ำ ทางบก และทางท่อ ซึ่งมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกัน

รูปแบบการขนส่งสินค้า
1. การขนส่งทางน้ำ
bo.png
bo.png (232.48 KiB) Viewed 925 times
อ้างอิงรูปภาพ https://is.gd/PKlP41
การขนส่งโดยเรือเป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่ โดยการใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางในการขนส่ง ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการขนส่งระหวางประเทศ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมาก ยากต่อการเสียหาย
ข้อดี
1. ขนส่งได้ปริมาณมาก
2. สามารถส่งได้ระยะไกล
3. อัตราค่าขนส่งถูกเมื่อเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ
ข้อเสีย
1. มีความล่าช้าในการขนส่ง
2. ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอน

2. การขนส่งทางบก
tra.png
tra.png (155.66 KiB) Viewed 925 times
อ้างอิงรูปภาพ https://is.gd/nLm9nS
2.1 การขนส่งทางรถไฟ
เป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญของไทย เหมาะสำหรับขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมาก และระยะไกล ค่าขนส่งถูก
ข้อดี
1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก
2. ปลอดภัย เมื่อเทียบกับเส้นทางขนส่งอื่น
3. สามารถขนส่งได้ทุกสภาพอากาศ
ข้อเสีย
1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่าย
2. มีความตล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นๆ
3. ไม่เหมาะสำหรับผู้ส่งสินค้ารายย่อย
ca.png
ca.png (128.1 KiB) Viewed 925 times
อ้างอิงรูปภาพ https://is.gd/09WN8n
2.2 การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก
เป็นเส้นทางสำคัญเนื่องจากปัจจุงบันถนนมีการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดหรือประเทศมากขึ้น
ข้อดี
1. ขนส่งได้ถึงที่โดยไม่ต้องขนถ่าย
2. สะดวก รวดเร็ว
3. เหมาะแก่การขนส่งระยะสั้นและกลาง
ข้อเสีย
1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับรถไฟ
2. ความปลอดภัยต่ำ เกิดอุบัติเหตุบ่อย
3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด
4.กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ เนื่องจากสภาพการจราจรและสภาพอากาศ

3. การขนส่งทางอากาศ
ai.png
ai.png (215.32 KiB) Viewed 925 times
อ้างอิงรูปภาพ https://is.gd/WH75Ic
มีความสำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากการขนส่งระหว่างประเทศมีมากขึ้น ขนส่งได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น เหมาะแก่การขนส่งสินค้าที่สูญเสียง่าย เช่น ดอกไม้ ผลไม้
ข้อดี
1. สะดวก รวดเร็ว
2. เหมาะแก่การขนส่งระยะไกล
3. เหมาะแก่การขนส่งสินค้าที่เสียหายได้ง่าย
ข้อเสีย
1. ค่าใช้จ่ายสูง
2. จำกัดขนาดและน้ำหนัก
3. ขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยาน

4. ขนส่งทางท่อ
to.png
to.png (170.88 KiB) Viewed 925 times
อ้างอิงรูปภาพ https://is.gd/tHKWFY

เป็นการขนส่งประเภทของเหลวและก๊าซ ผ่านสายท่อ โดยเส้นทางท่ออาจจะอยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
ข้อดี
1. ประหยัดต้นทุน เวลา
2. ขนส่งได้ทุกสภาพอากาศ
3. ขนส่งได้ไม่จำกัดปริมาณ
ข้อเสีย
1. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนครั้งแรกสูง
2. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องได้ยาก
3. ขนส่งได้เฉพาะของเหลว


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับชิปปิ้ง (Shipping)
ความรู้เกี่ยวกับ LCL และ FCL

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests