Page 1 of 1

ความรู้เกี่ยวกับ Freight Forwarder

Posted: 28/08/2018 5:44 pm
by muneela
ความรู้เกี่ยวกับ Freight Forwarder
frei.png
frei.png (168.85 KiB) Viewed 797 times
อ้างอิงรูปภาพ https://is.gd/ASliui

Freight Forwarder คือ ตัวแทนของผู้ส่งสินค้าดำเนินกิจกรรมเพื่อนำสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไปส่งมอบให้ผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ เพื่อให้ผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะไปส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าได้ หรือดำเนินการนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้า

หน้าที่ของ Freight Forwarder
1. เป็นตัวแทนในการจัดส่งสินค้าจากผู้ส่งสินค้าไปยังผู้ขนส่งสาธารณะ
2. เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า
3. เป็นผู้ส่งสินค้าโดยตรง

ขอบเขตการให้บริการ Freight Forwarder
1. บริการกระจายสินค้า
2. บริการรวบรวมสินค้า
3. บริการเก็บรักษาสินค้า
4. บริการรับ-ส่งสินค้า


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับชิปปิ้ง