ความรู้ มาตรา40(1)-(8)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chawakorn162
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 23
Joined: 10/09/2018 10:15 am

ความรู้ มาตรา40(1)-(8)

Post by chawakorn162 »

เสียภาษีมากไหมสำหรับธุรกิจบุคคลธรรมดา
คำถามที่เต็มไปด้วยความกลัวเรื่องภาษีของธุรกิจบุคคลธรรมดา ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ แม้กระทั่งบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้เปิดเป็นร้านค้าแต่มีการทำธุรกิจขายสินค้า ทั้งซื้อมาขายไป, เป็นตัวแทนจำหน่าย จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในครัวเรือน ต้องเสียภาษีทั้งนั้น ภาษีสำหรับธุรกิจบุคคลธรรมดาจะใช้อัตราภาษีเดียวกับมนุษย์เงินเดือนเพียงแต่จะแยกที่มาของรายได้ต่างกัน คือคนกินเงินเดือนจะยื่นภงด.91 แต่ธุรกิจบุคคลธรรมดาจะยื่น ภงด. 90 ขออธิบายเรื่องที่มาของรายได้ก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าการที่ทำธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน การหักค่าใช้จ่ายก็จะไม่เหมือนกันไปด้วย สำหรับเงินได้(รายได้) ของบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือพ่อค้า รายได้ทั้งหมดจะรวมอยู่ในเงินได้ตาม มาตรา 40 ทั้งสิ้น โดยจะแบ่งประเภทของเงินได้ตั้งแต่ 40 (1) - (8) ในที่นี้เราจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนซึ่งถือเป็นเงินได้ตาม มาตรา40 (1) คือเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส เราจะกล่าวถึง เงินได้ตั้งแต่มาตรา 40 (2) - (8) ที่เป็นรายได้ของธุรกิจที่มีผู้ประกอบการคนเดียวทั้งที่จดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ได้จดก็ตาม ต้องยื่นภาษี ภงด 90 และ ยื่น ภงด. 94 (ยื่นรายได้ครึ่งปีสำหรับผู้มีรายได้ตามมาตรา 40 (8)
ตามมาตรา 40(1)-(8)
1.พวกเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส หักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60000 บาท
2.ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า หักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60000 บาท
3.รายได้จากค่าลิขสิทธฺิ์ หักได้ 40% แต่ไม่เกิน 60000 บาท
4.รายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล หักค่าใช้จ่ายไม่ได้
5.รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ หักค่าใช้จ่ายได้ 30%
ุ6.กลุ่มวิชาชิพอิสระ แพทย์ วิศวะ สถาปัตย์ บัญชี นักแสดง 60%
-กลุ่มวิชาชีพอิสระนอกเหนือจากนี้ หักค่าใช้จ่ายได้ 30%
7.รับเหมาก่อสร้าง หักค่าใช้จ่ายได้ 70%
8.เป็นเงินได้เพิงประเมินนอกเหนือจาก (1)-(7) หักค่าใช้จ่ายได้ 61-85%
พวกรับจ้างทำของหรือ อาชีพบริการทุกประเภท

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 17 guests