ขั้นตอนขอหนังสือรับรองแบบเป็นไฟล์อีเล็กทรอนิค

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 260
Joined: 01/10/2018 10:07 am

ขั้นตอนขอหนังสือรับรองแบบเป็นไฟล์อีเล็กทรอนิค

Post by nice_13 »

1. เข้าเว็บไซต์ คลิกเข้าสู่ระบบ ใส่รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และคลิกเข้าสู่ระบบ (หากไม่เคยเข้าระบบให้ คลิก ลงทะเบียน อยู่ทางด้านล่าง กรอกข้อมูลตาที่เค้าใส่เครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง)
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml
1.jpg
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกช่องทางการรับ เอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล คลิก เลือก รับเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
2.jpg
3. เมื่อเลือกตามข้อ 2 แล้ว จะเข้าสู่หน้า คำขอใช้บริการ >> ให้กรอกข้อมูล เลขทะเบียนนิคิบุคคล แล้วกดค้นหา (รูปแว่นขยายด้านข้าง)
3.jpg
4. เมื่อใส่เลขนิติบุคคล จะแสดง ชื่อนินิบุคคล และสถานะ ให้เราติ๊กการเลือกบริการ หนังสือรับรอง คลิก ดำเนินการต่อ
4.jpg
5. หน้าถัดไปจะแสดง เลือกรายการหนังสือรับรอง (รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ 5 รายการ ไม่สามารถเลือกเฉพาะรายการได้) คลิก ดำเนินการต่อ
5.jpg
6. หน้าถัดไป เป็นขั้นตอนระบุผู้ชำระเงินในใบเสร็จ หากเราไม่ ติ๊ก ช่อง ชื่อนิติบุคคล (ทางด้านขวามือ) ระะจะกำหนดชื่อเป็น เงินสด คลิกเสร็จสิ้น
6 เลือกให้ออกใบเสร็จเป็นนิติบุคคล.jpg
7. เมื่อ คลิก เสร็จสิ้น แล้วจะแสดงค่าธรรมเนียม ชื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จ เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อย ให้กด ยืนยันรายการ
7 หน้าก่อนกดยืนยัน.jpg
8. จะขึ้นให้กดยืนยันอีกครั้ง
8.jpg
9. แสดงว่าบันทึกรายการสำเร็จแล้ว ให้ คลิก OK
9.jpg
10. จะแสดงใบคำขอ ( จะมีเลขที่คำขอ วันที่ รหัส,ชื่อ สมาชิก และรายการที่เราทำเรื่องขอไป เลื่อนลงมาด้านล่าง จะมีให้คลิก เลือก พิมพ์ใบชำระเงิน
10.1 ใบคำขอ.jpg
10.2 ใบคำขอ ด้านล่างกดเพื่อ print ไปชำระเงิน.jpg
11. หน้าใบนำชำระเงิน (นำเอกสารนี้ไป จ่ายชำระที่ Counter Payment / ATM / Internet Banking)
11 ใบจ่ายเงิน.jpg
11 ใบจ่ายเงิน.jpg (119.42 KiB) Viewed 1546 times
12. เมื่อชำระเงินเรียบร้อย ให้มาตรวจสอบสถานะคำขอ (ให้กรอกเลขที่คำขอ, เลขทะเบียนนิติบุคคล และวันที่ขอ) จากนั้นคลิก ค้นหา
12.jpg
13. จะแสดง รายการ หากยังไม่ได้ชำระจะขึ้น สถานะว่า : รอการชำระเงิน
13.jpg
14. หากรายการนั้นชำระเงินแล้ว สถานะคำขอ จะเปลี่ยน เป็น ชำระเงินแล้ว
14.jpg
มีต่อ..
nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 260
Joined: 01/10/2018 10:07 am

Re: ขั้นตอนขอหนังสือรับรองแบบเป็นไฟล์อีเล็กทรอนิค

Post by nice_13 »

15. หลักจากนั้น ให้คลิก เลือกเมนู ตรวจสอบเอกสาร / ดาวน์โหลดไฟล์ (แถบทางด้านซ้ายมือ)
ใส่เลขที่คำขอ เลขทะเบียนนิติบุคคล และคลิก ค้นหา
15.jpg
16. เมื่อคลิกเลือกค้นหา จะแสดงรายการ ที่ส่งใบคำขอไป
ปุ่มดาวน์โหลด (สีเขียวขวามือ) - สำหรับกดดาวน์โหลดไฟล์
ปุ่มเครืองพิมพ์ (รูปเครื่องพิมพ์ ถัดจาก ปุ่มดาวน์โหลด - สำหรับพิมพ์ใบเสร็จ
16.jpg
17. เมื่อกดปุ่มเครื่องพิมพ์ จะขึ้นแจ้งเตือน ยืนยันการพิมพ์ใบเสร็จ คลิก ตกลง
17.jpg
18. เมื่อกดปุ่มดาวน์โหลด จะขึ้นแจ้งเตือน ยืนยันการดาวน์โหลดไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วคลิก ตกลง
18 .jpg
19. ไฟล์ทีดาวน์โหลดจะอยู่ใน Folder Downloads ในเครื่องเราเอง
19.jpg
20. จากนั้นคลิก แตกไฟล์ (ในไฟล์จะมี ใบเสร็จ, และหนังสือรับรอง)
***ไฟล์ PDF หนังสือรับรองจะล็อก ให้ใส่ รหัสผ่าน เป็นวันเดือนปี(ค.ศ.)เกิดของผู้ที่ส่งคำขอไป
Post Reply

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 26 guests