ความแตกต่างระหว่าง Purchase Order และ Purchase requisition

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

ความแตกต่างระหว่าง Purchase Order และ Purchase requisition

Post by Chidchanok »

เอกสารที่สำคัญในการสั่งซื้อสินค้า ประกอบด้วย ใบขออนุมัติการซื้อ (PR) หรือ ใบขอซื้อ และ ใบสั่งซื้อ (PO) แต่ใบบางบริษัท อาจมีเพียงใบสั่งซื้อเพียงเท่านั้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อได้ง่าย กิจการควรจัดทำทั้งใบขออนุมัติการซื้อ และใบสั่งซื้อ การจัดทำเอกสารขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท ซึ่ง ใบขออนุมัติการซื้อ (PR)และ ใบสั่งซื้อ (PO) มีความแตกต่างกัน ดังนี้

1.Purchase Order หรือ ใบสั่งซื้อ สามารถเรียกสั้นๆว่า ใบ PO เป็นใบที่จัดขึ้นเพื่อ เป็นรายละเอียดในการสั่งซื้อสินค้าส่งให้แก่บริษัทที่เราต้องการสั่งซื้อ จะมีรายละเอียดของสินค้า จำนวนสินค้า และราคา เป็นต้น

*ตัวอย่าง Purchase Order
Image

2.Purchase requisition หรือ ใบขออนุมัติซื้อ ผู้ที่ออกใบนี้คือผู้ที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า ออกเพื่อขออนุมัติการซื้อ เป็นเอกสารภายในองค์กร เมื่อมีการอนุมัติแล้ว ต้องจัดส่ง ใบขออนุมัติซื้อให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อทำใบ PO ฝ่ายจัดซื้อก็ส่งเอกสารให้แก่ผู้ขายต่อไป

*ตัวอย่าง Purchase requisition
;p.png
;p.png (151.79 KiB) Viewed 19153 times
สรุปความแตกต่างระหว่างใบ ใบขออนุมัติการซื้อ (PR) และ ใบสั่งซื้อ (PO)
คือ ใบ PR จะถูกจัดทำขึ้นก่อนใบ PO เพื่อเป็นเอกสารในการของอนุมัติการขอสั่งซื้อสินค้า และเมื่อได้มีการอนุมัติให้สั่งซื้อแล้ว ก็จะส่งไปยังฝ่ายจัดซื้อเพื่อจัดทำใบ PO และส่งให้ผู้จำหน่ายในลำดับต่อไป


ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม


การสร้างใบเสนอซื้อและใบสั่งซื้อ
ระบบ ERP กับงานจัดซื้อ
การสั่งซื้อสินค้าใน Joom shopping ทำ Shopping Cart เว็บขายของ
โปรแกรมจัดซื้อ Purchase Management บริหารจัดการในการซื้อสินค้า
รายจ่ายจากการซื้ออื่นๆ

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 16 guests