การจัดทำใบสั่งขาย ในโปรแกรม OpenERP


การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

การจัดทำใบสั่งขาย ในโปรแกรม OpenERP

Post by Chidchanok » 18/01/2019 11:55 am

การจัดทำใบสั่งขาย ในโปรแกรม OpenERP
ใบสั่งขาย เป็นเอกสารที่แสดงถึงการตกลงที่จะซื้อสินค้าของลูกค้าตามเอกสารใบเสนอราคาที่ส่งส่งไปก่อนหน้านี้ ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลจำนวนและราคาสินค้า เป็นต้น ในการสร้างใบสั่งขาย ในโปรแกรม Open ERP สามารถสร้างได้ในเมนู Sales มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1.เริ่มจากการ เข้าเมนู Sales เลือก Quotations กด Confirm sales เพื่อเป็นการยืนยันการขายสินค้า
การจัดทำใบสั่งขาย ในโปรแกรม OpenERP a.png
a.png (63.44 KiB) Viewed 628 times
2.จากนั้นมาที่ Sales Order จะปรากฏข้อมูลขึ้นมา ใน Sales Order
การจัดทำใบสั่งขาย ในโปรแกรม OpenERP b.png
b.png (37.81 KiB) Viewed 628 times
3.สามารถแก้ไขโดยการกดปุ่ม Edit และ Save ก็จะทำใบสั่งขายสำเร็จ ถ้าต้องการพิมพ์ใบสั่งขายสามารถกดที่ปุ่ม Print sales Orders ได้ดังภาพ
การจัดทำใบสั่งขาย ในโปรแกรม OpenERP c.png
c.png (67.7 KiB) Viewed 628 times
การจัดทำใบสั่งขาย สามารถสรุปขั้นตอนดังนีั้ คือ ข้าเมนู Sales เลือก Quotations กด Confirm sales จากนั้นมาที่ Sales Order จะปรากฏข้อมูลขึ้นมา ใน Sales Order

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Accounting
บทความ OpenERP
ศึกษาข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests