งบแสดงฐานะการเงิน คือ อะไร ?

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

งบแสดงฐานะการเงิน คือ อะไร ?

Post by Chidchanok »

งบแสดงฐานะการเงิน หรือ งบดุล คือ งบที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของ งบแสดงฐานะทางการเงิน ได้จาก สมการ ดังนี้
สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ
งบดุล.jpg
งบดุล.jpg (76.19 KiB) Viewed 1052 times

สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1.สินทรัพย์หมุนเวียน จะได้ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี
2.สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน งถือไว้ยาวนานมากกว่า 1 ไม่ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อย เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เป็นต้น

หนี้สิน หมายถึง ภาระผูกพันของในปัจจุบันของกิจการ ที่กิจการคาดว่าจะเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ในอนาคต สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.หนี้สินหมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี
2.หนี้สินไม่หมุนเวียน หมายถึง หนี้สินที่ต้องใช้เวลาในหารชำระมากกว่า 1 ปี

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของเจ้าของกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่วนทีี่นำมาลงทุน
References : http://doithai.com/article/58/%E0%B8%87 ... 4%E0%B8%A3

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Accounting
ศึกษาความหมายของคำต่างๆ
ศึกษาข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 45 guests