การขอ STATEMENT ธนาคารกสิกรไทย KBank

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

การขอ STATEMENT ธนาคารกสิกรไทย KBank

Post by Chidchanok »

การขอ STATEMENT ธนาคารกสิกรไทย KBank
กสิกรไทย.jpg
กสิกรไทย.jpg (25.88 KiB) Viewed 11049 times
ธนาคารกสิกรไทย มีขั้นตอนการของ Statement ดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง(Statement) สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถขอได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
- K-Contact Center 0 2888 8888 กด 0 กด 2 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- สาขาที่สะดวก โดยนำสมุดบัญชี และบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อ

ในการขอ statement บัญชีเงินฝาก ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม ดังนี้
- ขอย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน ครั้งละ 100 บาทต่อบัญชี
- ขอย้อนหลังตั้งแต่ 6 –24 เดือน ครั้งละ 200 บาทต่อบัญชี
- ขอย้อนหลังมากกว่า 24 เดือน ครั้งละ 500 บาทต่อบัญชี

โดยธนาคารจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้
- รับ Statement ที่สาขาในเขต กทม. และปริมณฑล และสาขาที่อยู่ในภาคตะวันออก จำนวน 45 สาขา
- ขอรายการเดินบัญชีก่อนเวลา 18.00 น. จะได้รับเอกสารภายใน 3 วันทำการ
- ขอรายการเดินบัญชีหลังเวลา 18.00 น. จะได้รับเอกสารภายใน 4 วันทำการ
- รับ Statement สาขาในเขต ตจว.
- ขอรายการเดินบัญชีก่อนเวลา 18.00 น. จะได้รับเอกสารภายใน 3-5 วันทำการ
- ขอรายการเดินบัญชีหลังเวลา 18.00 น. จะได้รับเอกสารภายใน 3-7 วันทำการค่ะ

สำหรับนิติบุคคล
สำหรับการขอรายการเดินบัญชีในนามนิติบุคคล มีเอกสารดังนี้
- กรอกแบบฟอร์ม “ใบแจ้ง/คำขอ” หมายเลขแบบพิมพ์ 9905336 (ขอรับได้ที่สาขา) แล้วลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจ ซึ่งเอกสารประกอบทั้งหมดต้องให้ผู้แจ้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติ บุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยสามารถติดต่อขอเอกสารได้ทุกสาขาที่สะดวก มีค่าธรรมเนียมดังนี้
- ขอย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน ครั้งละ 100 บาทต่อบัญชี
- ขอย้อนหลังตั้งแต่ 6 - 24 เดือน ครั้งละ 200 บาทต่อบัญชี
- ขอย้อนหลังมากกว่า 24 เดือน ครั้งละ 500 บาทต่อบัญชีหรือ
สามารถขอรายการเดินบัญชีได้ผ่าน K-BizNet, K-Cash Connect, K-Cyber for SME หรือ K PLUS SME และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน K-Biz Contact Center 0 2888 8822 บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 34 guests