การปรับปรุงบัญชีรายได้เเละค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไป

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

การปรับปรุงบัญชีรายได้เเละค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไป

Post by สริญญา สมสา »

รายการปรับปรุงบัญชีรายได้เเละค่าใช้จ่าย
คือ การปรับรายการที่บันทึกในวันสิ้นงวดบัญชี เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้บันทึกไว้ในระหว่างงวดบัญชีให้ถูกต้อง ก่อนที่จะนำยอดคงเหลือไปสรุปผลในงบกำไรขาดทุน หรืองบเเสดงงฐานะทางการเงิน ในการแก้ไขรายได้และค่าใช้จ่ายบางรายการมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ และหนี้สินของกิจการ

รายการปรับปรุงจะจำเเนกเป็น 2 ประเภท ได้เเก่ รายได้ เเละ ค่าใช้จ่าย
รายได้ ได้เเก่
รายได้รับล่วงหน้า เเละรายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่าย ได้เเก่
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เเละค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
20190328-2qgk-74kb.png
20190328-2qgk-74kb.png (228.02 KiB) Viewed 412 times
20190328-xzge-70kb.png
20190328-xzge-70kb.png (256.77 KiB) Viewed 412 times
ซึ่งในทางบัญชีเเล้วจะปรับปรุงรายการในวันสิ้นงวดบัญชี หรือวันสิ้นปี ที่จะนำรายการต่างๆมาปรับปรุง ถ้าเป็นสินทรัพย์ก็จะมี ค่าเสื่อมราคาสะสม วัสุสิ้นเปลืองใช้ไป
หนี้สงสัยจสูญเเละค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเมื่อปรับปรุงเสร็จจะนำไปเเก้ในงบต่างๆเเละสรุปออกมาเป็นงบการเงิน จึงจะสามารถปิดบัญชีได้


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : การปรับปรุงบัญชี
โปรเเกรมบัญชี
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย
ถาม ตอบกฎหมายธุรกิจ
ความรู้ทั่วไป

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 15 guests