ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

Post by สริญญา สมสา » 01/04/2019 5:03 pm

ผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
ในบางธุรกิจก็อาจจะไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากมีเงินได้ไม่ถึง หรือเป็นประโยชน์ต่อปรเทศ บางธุรกิจที่ต้องเสียอาจจะเป็นเพราะมีเงินได้เกินจำนวนที่กำหนดไว้
ซึ่งไม่ว่าจะเสียภาษีหรือไม่ก็ควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเอาไว้เพื่อความถูกต้อง

ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียน
1 ผู้ประกิจการที่มีรายได้ต่อปีเกิน 1.8 ล้านบาท

ผู้ประกอบการที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
1 เกษตรกร ผู้ที่ประกอบการขายพืชผลทางการเกษตร หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์ขาย ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น อาหารปลา ปุ๋ย
2 ผู้ประกอบกิจการค้าขายหรือบริการต่างๆ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
3 การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักร โดยอากาศยาน
4 การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5 การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

จดทะเบียนที่ไหนได้บ้าง
1 ยื่นกับกรมสรรพกรพื้นที่เขตนั้นๆ หรือถ้าอยู่ ต่างจังหวัดก็ยื่นที่อำเภอก็ได้
2 กรณีสถานประกอบการที่อยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ให้ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1 เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ และออกใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
2 จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่
-รายงานภาษีซื้อ
-รายงานภาษีขาย
-รายงานสินค้าคงเหลือเเละวัตถุดิบ
66f85be4-599b-47db-8a68-bfcbacbc5136.png
66f85be4-599b-47db-8a68-bfcbacbc5136.png (99.89 KiB) Viewed 160 times
ส่วนมากที่จะต้องเสียภาษีจะเป็น บริษัท จำกัด ,ห้างหุ้นส่วน ต่างๆ ที่มีเงินได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องไปจดทะเบียนเเละเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนมากจะอยู่อัตรา 7 %ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้


อ้างอิง
ภาษีมูลค่าเพิ่มศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ผู้ประกอบการกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
โปรเเกรมบัญชี
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย
กฎหมายธุรกิจ
ความรู้ทั่วไป

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 31 guests