หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

Post by สริญญา สมสา » 04/04/2019 3:24 pm

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร
คือ เอกสารที่ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ผู้รับเงินเมื่อได้ทำการหักเงินบางส่วนไว้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร โดยหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
นี้ต้องออกให้แก่ผู้รับเงิน 2 ฉบับ โดยต้องมีข้อความด้านบนของหนังสือรับรองแต่ละฉบับดังนี้
ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้แนบพร้อมกับแสดงรายการ
ฉบับที่ 2 สำหรับผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน

วิธีการจัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
1 จัดทำหนังสือเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ถ้าภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นต้องมีคำเเปลภาษาไทย)
2 จัดทำสำเนาคู่ฉบับ ซึ่่งเป็นฉบับที่ 3 นอกเหนือจากฉบับที่ 1 และ 2 ที่ออกให้ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีต่างๆ เช่น ชำรุด หรือ หาย
3 ระบุประเภทของเงินได้พึงประเมินที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
4 ในกรณีที่ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากเงินได้พึงประเมินประเภทเงินเดือน แล้วมีการหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมสามารถ
ระบุจำนวนเงินที่หักเข้ากองทุนในแต่ละปีในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายได้
5 การลงชื่อของผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่ายในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ทำได้ทั้งประทับตรายางและลงลายมือชื่อจริง
How-to-make-WHT.png
How-to-make-WHT.png (58.87 KiB) Viewed 225 times
ในการจัดทำหนังสือรับรองจะมีกำหนดที่ต่างกัน โดยเเบ่งเป็น เงินได้ที่ได้จากงานประจำ เเละเงินได้ที่ได้มาจากรายการอื่นๆ เช่น ค่าจ้าง จะมีการยื่นที่เเตกต่าง
ออกไปโดยเงินได้ที่ได้จากงานประจำจะยื่นในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ของปีตั้งเเต่วันที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย เเละเงินได้ประเภทอื่นๆจะทำหนังสือรับรองทุกๆครั้งที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

อ้างอิง
https://flowaccount.com/blog/?p=2009


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
โปรเเกรมบัญชี
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไป
พูด คุยจับฉ่าย
ธุรกิจกฎหมาย

  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 55 guests