ความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สริญญา สมสา
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 325
Joined: 12/03/2019 10:08 am

ความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน

Post by สริญญา สมสา » 10/04/2019 4:06 pm

ความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน
คือ สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี มีความคล่องตัวสูงโดยทั่วไปสินทรัพย์จะเเบ่งเป็น 2 ประเภท ได้เเก่ สินทรัพย์หมุนเวียน
เเละสินทรัพ์ไม่หมุนเวียน จะมายกตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียนว่ามีอะไรบ้าง

1 เงินสด เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องตัวมากเนื่องจากเป็นเงินสดอยู่เเล้ว
2 เงินฝากธนาคาร สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา 1 ปี
3 เงินลงทุนระยะสั้น เป็นการลงทุนสินทรัพย์สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใน 1 ปี เช่น การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
4ลูกหนี้การค้า เป็นค่าสินค้าที่ลูกค้ายังไม่ได้จ่ายส่วนมากจะตัดรอบทุก 1 ปี
5 เงินกู้ระยะสั้น เงินที่ปล่อยกู้กำหนดชำระคืนต่ำกว่า 1 ปี
6 สินค้าคงคลัง เป็นสินค้าสำเร็จรูปที่อยู่ในคลังรอจัดจำหน่าย
7 วัสดุสำนักงาน ดินสอ ปากกา กระดาษ มีอายุการใช้งานสั้น
8 รายได้ค้างรับ รายได้ที่บริษัทกำลังจะได้รับ เเต่ยังไม่ได้รับ
9 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า คือค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปเเล้ว เเต่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์
current-assets.png
current-assets.png (92.14 KiB) Viewed 306 times
สินทรัพย์หมุนเวียนจะอยู่ในหมวด 1 เเต่จะเเยกออกจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมถึงงบเเสดงฐานะทางการเงินสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนมากจะเป็นสินทรัพย์
ที่ได้มาเเละใช้ง่ายหรือเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานน้อย มีอายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี

อ้างอิง
https://www.moneywecan.com/current-assets/


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : ความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียน
โปรเเกรมบัญชี
ธุรกิจกฎหมาย
ความรู้ทั่วไป
ถาม ตอบคอมพิวเตอร์
พูด คุยเรื่องจับฉ่าย

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests