Cloud based accounting software คืออะไร แล้วมันดียังไง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

Cloud based accounting software คืออะไร แล้วมันดียังไง

Post by EyePornnipa »

Cloud based accounting software คืออะไร แล้วมันดียังไง

Image

Cloud based accounting software คือ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ซึ่งมีข้อดีหรือประโยน์ในการใช้งานหลากหลาย ดังนี้

ง่ายต่อการใช้งาน เมื่อสมัครใช้บริการ ก็สามารถกำหนดผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยสามารถกำหนดขอบเขตการใช้งานของแต่ละคน เมื่อเข้าสู่ระบบก็สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลเดียวกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะอยู่กันคนละมุมโลก ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเลต มือถือ หรือแม้แต่ Apple watch

ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง เนื่องจากเมื่อมีการทำรายการต่างๆจะถูกดึงข้อมูลมาบนฐานข้อมูลเดียวกัน จึงทำให้สามารถใช้ข้อมูลได้ทันที

ประหยัดเวลาในการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลต่างๆจะถูกดึงไปยังงบการเงิน(่ฝ่ายบัญชี)โดยไม่ต้องคอยติดตามจากฝ่ายต่างๆ

เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่น มายังระบบบัญชีได้ เช่น Payroll , Time Sheet เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงมาโดยที่นักบัญชีไม่ต้องบันทึกซ้ำ

ประหยัดค่าใช้จ่าย จะเป็นการจ่ายค่าบริการรายเดือน โดยครอบคลุมเซอร์ฟเวอร์ในการจัดเก็บ และการ Upgrade ซอฟท์แวร์

อ้างอิง http://www.fap.or.th/upload/9414/aMu6TfKHrf.pdf
kedmanee01

Re: Cloud based accounting software คืออะไร แล้วมันดียังไง

Post by kedmanee01 »

ข้อความมี วัตถุประสงค์เพียงเพื่อโฆษณาเว็บไซต์ หรือ ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ.
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 12 guests