ประโยน์ของหนังสือรับรองผลงาน การทำหนังสือรับรองผลงาน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 662
ลงทะเบียนเมื่อ: 17/06/2019 10:21 am

ประโยน์ของหนังสือรับรองผลงาน การทำหนังสือรับรองผลงาน

โพสต์โดย EyePornnipa » 06/08/2019 4:40 pm

หนังสือรับรองผลงาน คือ เอกสารหลักฐานที่ผู้จ้างออกเพื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฎิบัติงานจ้างให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่จะนำหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวไปใช้เพื่อเสนอราคาต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะของการประกาศเสนอราคา หรือการสั่งซื้อ ตามผลงานที่ผู้จ้างเคยปฎิบัติงานจ้างมาก่อน ซึ่งข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานมีความจำเป็นมาก เพราะถือเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของการพิจารณาเสนอราคา โดยข้อมูลในหนังสือรับรองผลงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลที่จะต้องระบุในหนังสือรับรองผลงานเพื่อความมั่นใจในการพิจารณาเสนอราคา ประกอบไปด้วย

1.เลขที่ วันที่ หรือออกให้ที่ ของผู้ว่าจ้าง
2.ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง
3.ระบุประเภท ลักษณะงานจ้าง
4.ราคาค่าจ้าง
5.อ้างอิง สัญญาจ้างงาน หรือเอกสารส่งมอบงาน
6.การลงนาม หรือประทับตราผู้ว่าจ้าง
4.ออกเอกสารเป็นคู่สำเนา สามารถเรียกตรวจสอบจากผู้จ้างได้

ซึ่งถ้าหากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นถูกจัดทำไว้อย่างชัดเจน และน่าเชื่อถือ การเสนอราคา ต่อหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะรับพิจารณาสูงเช่นกัน

อ้างอิง :
http://www.thansettakij.com/content/267536
https://app.builk.com/stb/projects/2028830?lang=th

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน