E-Bidding คืออะไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
โพสต์: 681
ลงทะเบียนเมื่อ: 17/06/2019 10:21 am

E-Bidding คืออะไร

โพสต์โดย EyePornnipa » 10/09/2019 4:19 pm

E-Bidding หรือ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ เป็นการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเป็นงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะ และเทคนิคพิเศษเฉพาะทาง เช่น งานก่อสร้างที่มีความประณีต และงานเวชภัณฑ์บางประเภท เป็นต้น ซึ่งผู้สนใจสามารถทำการประมูลจากสถานที่ไหนก็ได้ โดยเข้ามาทำการประมูลผ่านทางระบบ Internet ได้เลย ซึ่งเป็นการประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาในการไปซื้อซองที่หน่วยงาน หรือบางงานมีการนัดเพื่อนำเสนองาน เป็นต้น

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ http://www.gprocurement.go.th ซึ่งจะต้องดำเนินการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP ก่อน จากนั้นให้เข้าระบบ เพื่อค้นหางานจัดซื้อจัดจ้างที่สนใจ จากนั้นให้ดาวน์โหลดเอกสารการเสนอราคา ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการซื้อซองการเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางธนาคาร เมื่อทำการจ่ายชำระค่าซื้อซองเรียบร้อยแล้ว ก็จะสามารถดาวน์โหลดไฟล์การเสนอราคา เพื่อเตรียมแนบไฟล์เอกสารสำหรับการเสนอราคาในขั้นตอนต่อไป แต่ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะไม่เห็นราคาประมูลของรายอื่น จะทราบก็ต่อเมื่อประกาศผลการประมูล


https://contractortale.com/e-bidding/
https://medium.com/@sookratree/รู้จักกับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-หรือ-e-bidding-600fe1b88eaa
http://www.bnc.co.th/e-bidding.pdf
https://www.kroobannok.com/75219

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 10 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน