ความแตกต่างของการบันทึกบัญชีแบบ Periodic และ Perpetual ให้ง่ายต่อการคำนวณ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ความแตกต่างของการบันทึกบัญชีแบบ Periodic และ Perpetual ให้ง่ายต่อการคำนวณ

Post by nutchasn »

ตามหลักการในการบันทึกบัญชีสินค้า มีทั้งหมด 2 วิธีด้วยกันนั้นก็ คือการบันทึกบัญชีแบบ Periodic และ Perpetual เพื่อเป็นการแบ่งแยกการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมแต่ละประเภทของกิจการและให้มีแนวทางในการบันทึกไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งทั้งสองวิธีมีความแตกต่างกันดังนี้
1. การบันทึกบัญชีแบบ Periodic เป็นวิธีการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด
ในการบันทึกบัญชีแบบนี้จะเหมาะสำหรับธุรกิจขายปลีกที่มีสินค้าจำนวนมากและหลายประเภท ซึ้งสินค้าส่วนใหญ่มีราคาไม่สูง ปริมาณในการขายในแต่ละวันมีจำนวนมากและมีการขายบ่อยครั้ง
ข้อดี บันทึกบัญชีทำได้ง่ายและประหยัดเวลา
ข้อเสีย ไม่สามารถทราบยอดคงเหลือของสินค้าคงเหลือได้ทันทีต้องทำการตรวจนับ

2. การบันทึกบัญชีแบบ Perpetual เป็นวิธีการบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง
ซึ่งการบันทึกบัญชีแบบนี้จะทำให้เราทราบยอดคงเหลือของสินค้าได้ตลอดเวลา ในการบันทึกบัญชีแบบนี้จะเหมาะสำหรับธุรกิจขายส่ง หรือธุรกิจที่ขายสินค้าที่มีปริมาณการขายไม่มากนัก แต่ราคาต่อหน่วยสูง คำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ง่าย
วิธีนี้จะสามารถทราบยอดคงเหลือ ณ ปัจจุบันได้ทันที ทำให้กิจการสามารถเช็คยอดสินค้าคงเหลือได้ตลอดเวลา
ข้อดี จะสามารถทำให้ทราบต้นทุนสินค้าคงเหลือและมูลค่าสต๊อคในปัจจุบันได้ตลอดเวลา
ข้อเสีย ต้องทำการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือตลอดเวลาเมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือเกิดขึ้น ทำให้ต้องมีการตรวจนับตลอดเวลา ทำให้การบันทึกบัญชีค่อนข้างเยอะและยุ่งยาก

ความแตกต่างในการบันทึกบัญชีระหว่าง 2 วิธี
Image

References :
http://mmm-ru-sp11-9.blogspot.com/2013/07/periodic-perpetual.html
http://www.nc.ac.th/accout60/accout06/07.pdf
http://www.esg.co.th/esg/index.php?fi=no&page=articles&lev=2&ct=118&lang=th

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests