วิธีการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

วิธีการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income)

Post by nutchasn »

รายได้รับล่วงหน้า คือ เป็นรายได้ที่กิจการได้รับมาแล้ว ซึ่งยังมีบางส่วนที่กิจการได้รับเงินมาแล้วแต่ยังไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นภาระที่กิจการต้องให้บริการในอนาคตและเมื่อกิจการได้ให้บริการเรียบร้อยแล้วต้องบันทึกบัญชีเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นรายได้ ตามที่ได้บริการให้ลูกค้า ซึ่งในส่วนที่ยังไม่บริการก็จะถือเป็นหนี้สินในงวดถัดไป
รายได้รับล่วงหน้าจะสามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ
1. บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นหนี้สิน เมื่อถึงวันสิ้นงวดต้องมาปรับปรุงรายการรายได้รับล่วงหน้า เป็นรายได้ที่ได้ให้บริการลูกค้าแล้ว และในวันสิ้นงวดบัญชีให้โอนรายได้ที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบัน ออกมาจากบัญชีรายได้รับล่วงหน้ามาตั้งเป็นรายได้

ตัวอย่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2563 กิจการได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า เป็นระยะเวลา 5 เดือน เป็นจำนวน 8,000 บาท
รายได้ค่าเช้ารับล่วงหน้า.jpg
รายได้ค่าเช้ารับล่วงหน้า.jpg (59.66 KiB) Viewed 226 times
  • วิธีการปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า
ในสิ้นงวดกิจการต้องหารายได้ของงวดบัญชีนี้ คือ ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน ถึงวันที่ 31ธันวาคม เป็นเวลา 7 เดือน
8,000*7/5 = 11,200

2. บันทึกเป็นรายได้ ซึ่งถือว่ามี รายได้รับมากเกิน ในวันสิ้นงวดจึงต้องปรับปรุงรายการรายได้ให้แสดงเป็นรายได้สำหรับงวดบัญชีนี้เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะนำไปบันทึกไว้เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้า

วิธีบันทึกบัญชีปรับปรุงตอนสิ้นงวด
รายได้.jpg
รายได้.jpg (55.66 KiB) Viewed 226 times

Reference Links :
https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/92128
http://www.jarataccountingandlaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=524177&Ntype=3

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests