ทำความรู้จักกับชนิดข้อมูลใน SQL

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ทำความรู้จักกับชนิดข้อมูลใน SQL

Post by nutchasn »

SQL เป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึง ฐานข้อมูล เราสามารถใช้งานภาษา SQL ได้จากโปรแกรมต่างๆ เช่น oracle เป็นต้น ที่ต้องใช้กับระบบฐานข้อมูลโครงสร้างของภาษานั้นเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถทำงานที่ซับซ้อนได้และในส่วนชนิดของข้อมูลใน SQL มีดังนี้

1. ประเภทของตัวอักษร (Character) จะแบ่งเป็นอีก2 ประเภท ได้แก่
VARCHAR2(n) = ซึ่งตัวอักษรประเภทนี้จะจัดเก็บตัวอักษรหรือตัวเลขที่ไม่ได้นําไปคํานวนและความยาวที่กําหนดแบบยืดหยุ่นจะเก็บตามความเป็นจริง แต่ไม่เกินที่กำหนดซึ่งเก็บได้สูงสุด 4,000 ไบต์
CHAR(n) =ซึ่งตัวอักษรประเภทนี้จะจัดเก็บตัวอักษรหรือตัวเลขที่ไม่ได้นําไปคํานวนและมีความยาวแบบคงที่ และจัดเก็บตามความยาวที่กําหนดไว้ได้สูงสุด 2,000 ไบต์
TEXT = ซึ่งตัวอักษรประเภทนี้จะจัดเก็บตัวอักษร สูงสุดคือ 65,535 ตัวอักษร หรือ 64KB เหมาะสำหรับเก็บข้อมูลพวกเนื้อหาต่างๆ ที่ยาวๆ

2.ตัวเลข (Number) ได้แก่
NUMBER(p,s) = ซึ่งจะจัดเก็บตัวเลขที่สามารถนําไปคํานวณได้ ทั้งจํานวนเต็มและทศนิยม โดยที่ P คือจำนวนเต็ม s คือความยาวของทศนิยม
ตัวอย่าง NUMBER(5,2) >>123.89 หรือ NUMBER(4,5) >>0.01234 เป็นต้น
SMALLINT ตัวเลขจำนวนเต็ม 5 หลัก
NTEGER ตัวเลขจำนวนเต็ม 10 หลัก
BIGINT ตัวเลขจำนวนเต็ม 19 หลัก

3.วันที่ (Date) ได้แก่
Date =จัดเก็บวันที่และเวลาได้แก้ศตวรรษ ปีเดือน วัน ชั่วโมง นาทีและวินาทีซึ่งสามารถแสดงผลได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข

References :
https://saixiii.com/database-sql-data-types/
http://www.w3bai.com/th/sql/sql_datatypes_general.html

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests