ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบทดลอง (Taial Balance)

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงบทดลอง (Taial Balance)

Post by nutchasn »

งบทดลอง (Taial Balance) คือ งบที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการค้า ไปยังบัญชีแยกประเภท
ซึ่งผลต่างในบัญชีแยกประเภททุกบัญชีที่มียอดดุลด้านเดบิตและด้านเครดิตจะต้องเท่ากับผลรวมในงบทดลอง
ตัวอย่างของงบทดลอง
Image

ขั้นตอนการทำงบทดลอง
1. เขียนหัวงบทดลอง
2. หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป นำยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปมาใส่ในงบทดลอง โดยเขียนชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเรียงตามหมวด
และใส่จำนวนเงินตามยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี บัญชี 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สินทรัพย์
หมวดที่ 2 หนี้สิน
หมวดที่ 3 ส่วนของเจ้าของ
หมวดที่ 4 รายได้
หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย
3. รวมจำนวนเงินช่องเดบิตและเครดิต ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านต้องเท่ากัน แสดงว่าการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกต้อง

References :
https://www.cad.go.th/download/trialb_20100107.pdf
https://sites.google.com/site/karbaychibeuxngtn2560icccom/3-7-ngb-thdlxng
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests