ทำความเข้าใจในการปิดงบบัญชี เพิ่อให้เป็นการปิดงบที่สมบูรณ์

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

ทำความเข้าใจในการปิดงบบัญชี เพิ่อให้เป็นการปิดงบที่สมบูรณ์

Post by nutchasn »

การปิดงบการเงิน ต้องปิดงบการเงินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อถึงระยะเวลาสิ้นรอบบัญชี เพื่อส่งงบการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรถ้าไม่ส่งงบการเงินจะมีโทษปรับตามกฎหมาย ถ้ากิจการมีการจัดทำบัญชีทุกเดือนในการปิดงบการเงินต้อจัดหาผู้สอบบัญชีมาเซ็นชื่อรับรองงบการเงิน
ขั้นตอนในการปิดงบการเงิน
1. รวบรวมเอกสารทางการเงิน โดยเฉพาะ เอกสารรายการค้า ( บิลขายและบิลซื้อ ควรจัดเรียงตามลำดับและประเภทของเลขที่เอกสาร เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายการต่างๆ )
2. ถ้าบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT จะต้องมีรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ต้องนำเอกสารบิลซื้อและบิลขายมาแนบพร้อมกับรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
เพื่อยื่นเอกสารต่างๆ
3. ตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ว่ามีเอกสารครบถ้วนหรือไม่ ถ้าขาดเอกสารของเดือนไหนต้องทำการขอรายการเดินบัญชีจากธนาคารด้วย
4. กรณีมีเจ้าหน้าที่บัญชีประจำบริษัจะมีการจัดทำบัญชีอยู่ทุกเดือน ต้องทำการจัดหาผู้สอบบัญชีมาเซ็นชื่อรับรองงบการเงิน
5. ถ้าสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีเสร็จเป็นนงบการเงินแล้ว ควรทำการขอข้อมูลที่สำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีประกอบไปด้วย หากมีเหตุที่ไม่ได้ให้สำนักงานเดิมทำ การที่ไม่มีข้อมูลการบันทึกบัญชีอันเก่าอาจจะยากในการทำในรอบต่อไป

สรุปเอกสารที่มีในการปิดงบการเงิน มีดังนี้
1.บิลขายและบิลซื้อ
2.รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
3.รายการเดินบัญชี (Bank Statement)
4.ข้อมูลในการบันทึกบัญชี
5. เอกสารทางการเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น

Reference Links :
https://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538707395&Ntype=134
https://www.facebook.com/tba.school/posts/1522707807944722/
https://www.dha.co.th/th/news/94.html

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests