เรียนรู้การขอStatement เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเคลื่อนไหวทางการเงิน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

nutchasn
PHP Sr. Member
PHP Sr. Member
Posts: 81
Joined: 27/01/2020 10:37 am

เรียนรู้การขอStatement เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการเคลื่อนไหวทางการเงิน

Post by nutchasn »

รายการเดินบัญชี (Statement) คือ รายการที่บันทึกการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร เพื่อเป็นการขอดูรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง
ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งเงินฝากและเงินถอน และเป็นหลักฐานในการยืนยันการใช้เงิน ระยะเวลาขอส่วนใหญ่จะเป็น 3,6,12 เดือน
ช่องทางในการขอ Statement แต่ละธนาคาร
1. ธนาคารกรุงเทพ สามารถทำการขอได้ 2ช่องทาง ได้แก่
1.1 ทางธนาคาร อัตราค่าบริการ - ย้อนหลัง มากกว่า 6 เดือน 200 บาท/ครั้ง และ ย้อนหลัง 2 ปี ขึ้นไปเสีย 500 บาท/ครั้ง
1.2 ทางทางออนไลน์ ระบบ Ibanking

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ scb สามารถขอได้ 3 ช่องทาง
2.1 ทางธนาคาร อัตราค่าบริการ - ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง , ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป 200 บาท/ครั้ง
2.2 ทางCallcenter อัตราค่าบริการ - ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง , ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป 200 บาท/ครั้ง
2.3 ทางผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy

3.ธนาคารกรุงไทย สามารถขอได้ 2 ช่องทาง
3.1 ทางธนาคาร อัตราค่าบริการ - ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง , ย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป 200 บาท/ครั้ง , ย้อนหลัง 2 ปี ขึ้นไป 500 บาท/ครั้ง
3.2 ทางออนไลน์ ระบบ KTB Corporate Online

4. ธนาคารกสิกรไทย สามารถขอได้ 3 ช่องทาง
4.1 ทางธนาคารอัตราค่าบริการ - ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง , ย้อนมากกว่า 6 เดือน 200 บาท/ครั้ง ,ย้อนหลัง 2 ปี ขึ้นไป 500 บาท/ครั้ง
4.2 ทางออนไลน์ ระบบ K-email statement

5.ธนาคารทหารไทย สามารถขอได้ 3 ช่องทาง
5.1 ทางธนาคาร อัตราค่าบริการ - ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง , ย้อนมากกว่า 6 เดือน 200 บาท/ครั้ง
5.2 ทางออนไลน์ ทั้งระบบ TMB Touch และแอพพลิเคชั่น ME by TMB
5.3 ทาง Callcenter

6.ธนาคารธนชาต สามารถขอได้ 3 ช่องทาง
ุ6.1 ทาง ธนาคาร อัตราค่าบริการ - ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท/ครั้ง , ย้อนมากกว่า 6 เดือน 200 บาท/ครั้ง
6.2 ทาง Internet Banking ไม่เกิน 3 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียม
6.3 ทาง Internet BankingTelecom ไม่เกิน 1 เดือน ฟรีค่าธรรมเนียม

Reference Links :
https://nhaidee.com/money/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
https://www.im2market.com/2019/05/06/5258
https://funny-video-online.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%99
https://moneyhub.in.th/article/bank-statement/

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests