ตัวเลือกในการเรียกดูรายงาน AR BALANCE DETAIL REPORT เพื่อให้ได้รายการที่ต้องการ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sirirat
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 47
Joined: 18/05/2020 10:25 am

ตัวเลือกในการเรียกดูรายงาน AR BALANCE DETAIL REPORT เพื่อให้ได้รายการที่ต้องการ

Post by sirirat »

AR BALANCE DETAIL REPORT (รายงานลูกหนี้แบบแสดงรายละเอียด)
วัตถุประสงค์ของรายงาน ก็เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารของลูกหนี้แต่ละรายว่ามียอดจากเอกสารใดบ้าง

ฟิวล์ในการค้นหารายการที่ต้องการจากรายงานลูกหนี้
Date เลือกวันที่ที่ต้องการเรียกดูรายงาน
Account ผังบัญชีที่ต้องการเรียกดูรายงาน
Journal สมุดรายวันที่ต้องการเรียกดูรายงาน
Not Journal สมุดรายวันที่ไม่ต้องการเรียนดูรายงาน (เลือกได้มากกว่า 1)
Organization โครงการที่ต้องการ
Not Organization โครงการที่ไม่ต้องการเรียกดูรายงาน
Customer รหัสลูกค้า/ชื่อลูกค้า
Employee รหัสพนักงาน/ชื่อพนักงาน
Amount จำนวนเงินของเอกสาร
DocType ประเภทของเอกสาร
Group by การแสดงข้อมูลให้แสดงตามอะไร
- Customer แสดงตามลูกหนี้
- Project แสดงตามโครงการ
AP Type ประเภทลูกหนี้

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 4 guests