การตั้งหนี้จากรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในระบบ ERP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

sirirat
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 47
Joined: 18/05/2020 10:25 am

การตั้งหนี้จากรายการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในระบบ ERP

Post by sirirat »

maxresdefault.jpg
maxresdefault.jpg (71.14 KiB) Viewed 115 times

รายการตั้งหนี้นี้เป็ยรายการที่มาจากการซื้อวัสดุอุปกรณ์ในระบบโดยมีการสั่งซื้อจากการทำเอกสาร PO และได้มีการยืนยันรับของในระบบแล้ว
บัญชีจึงสามารถดึงรายการรับของไปตั้งหนี้ค่าวัสดุได้ โดยหลักการสำคัญคือ ผู้ที่ทำการรับของต้องเช็คจำนวนของว่าของมาส่งเท่าไร
และยืนยันรับโดยการอ้างอิงใบสั่งซื้อ หากของที่มาส่งไม่ครบตามใบสั่งซื้อผู้ที่ทำการยืนยันรับของจะต้อง ระบุจำนวนของที่ได้รับตามจำนวนจริงที่มาส่ง
และเอกสารรับของในระบบจะต้องได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจ

การตั้งหนี้ในระบบ
-การทำเอกสารจะอยู่ที่โมดูล AP เป็นโมดูลที่เกี่ยวกับฝั่งเจ้าหนี้ทั้งหมด โดยในโมดูลจะมีเมนูต่างๆในการใช้งานที่เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้
การตั้งหนี้จะเป็นการออกเอกสาร Invoice โดยเมื่อกดสร้างเอกสารหน้าจอจะปรากฎหน้าเอกสารให้กรอกรายละเอียด
-ระบุข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าหนี้เพื่อค้นหาเอกสารการยืนยันรับของมาตั้งหนี้ โดยให้ระบุโครงการ และชื่อ Supplier เอกสารยืนยันรับของทั้งหมดของโครงการ
ที่เป็นชื่อของ Supplier ที่ระบุไว้จะปรากฎมาให้เลือก
-เมื่อทำการเลือกเอกสารแล้วระบบจะดึงข้อมูลรายการรับของมาให้และระบบจะบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
-โดยที่แถบการบันทึกบัญชีจะแสดงรายการเดบิตเครดิตให้ และสามารถเลือกสมุดรายวันได้ (JV) เช่น สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ
-ก่อนการ Save ระบบจะบังคับให้คลิกไปดูหน้าบันทึกบัญชีก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นระบบจะไม่ยอมให้ Save
-เมื่อทำการระบุข้อมูลครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงกดยืนยันเพื่อส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเอกสาร

feature ในระบบ
---การเลือกวิธีการชำระเงิน สามารถเลือกแบบจ่ายครั้งเดียว หรือแบบแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ
---สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร เงินสด หรือการออกเช็ค
-การออกเช็คจะมีตัวเลือกให้สามารถรวมเช็คจ่ายกับรายการ Invoice ใบอื่นแต่เป็นชื่อ Supplier คนเดียวกัน สามารถที่จะเลือกรวมเช็คไว้เพื่อออกเช็คจ่ายใบเดียวได้
-การเลือกโอนเงินผ่านธนาคารระบบจะให้เลือกธนาคารที่จะทำจ่าย และระบบการบันทึกบัญชีจะบันทึกตามธนาคารที่เลือกจ่ายเมื่อมีการทำเอกสารจ่ายเงิน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี
เดบิต ซื้อวัสดุอุปกรณ์
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
เครดิต เจ้าหนี้การค้า

การตั้งหนี้ในระบบ ERP จะเป็นการดึงข้อมูลเอกสารมาตรวจสอบและต้องมีการยืนยันหรืออนุมัติเอกสารจากผู้มีอำอาจเสมอ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
และการบันทึกบัญชีนักบัญชีไม่ต้องทำการบันทึกเดบิต/เครดิตด้วยตัวเองแต่ระบบจะทำการบันทึกให้ นักบัญชีจึงเป็นคนที่ต้องคอยตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในเบื้อต้นแทนแต่ยังไงก็ตามเอกสารจะต้องผ่านการอนุมัติเพื่อดึงไปทำเอกสารอย่างอื่นในขั้นตอนต่อไปอยู่ดี

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests