Page 1 of 1

การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 ออนไลน์ สอนวิธีการยื่นแบบออนไล์ ทำได้ด้วยตัวเอง

Posted: 04/06/2020 3:51 pm
by natthanit.r2538
การยื่นแบบออนไลน์ จากที่ได้แนะนำวิธีการยื่นภ.ง.ด.1ออนไลน์ และการยื่นภ.ง.ด.3 แล้ว
กระทู้ก็จะเป็นการแนะนำขั้นตอนการยื่น ภ.ง.ด.53 ว่ามีขั้นตอนในการเตรียมเอกสารและการยื่นอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

1.ขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสาร มีขั้นตอนดังนี้
1.1.ค้นหาเว็บสรรพากร กดเลือก ยื่นแบบออนไลน์
ภงด53-1.jpg
ภงด53-1.jpg (86.97 KiB) Viewed 218 times
1.2.เลือก บริการอื่นๆ >> ดาวน์โหลดโปรแกรม
ภงด53-2.jpg
ภงด53-2.jpg (104.59 KiB) Viewed 218 times
1.3.เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมภ.ง.ด.53
ภงด53-3.jpg
ภงด53-3.jpg (80.23 KiB) Viewed 218 times
1.4.กดดาวน์โหลดโปรแกรม
ภงด53-4.jpg
ภงด53-4.jpg (99.76 KiB) Viewed 218 times
1.5.กดติดตั้งโปรแกรม เมื่อติดตั้งเสร็จ จะมีไฟล์ ภ.ง.ด.53 มาให้ กดเข้าโปรแกรมได้เลยค่ะ
ภงด53-5.jpg
ภงด53-5.jpg (44.77 KiB) Viewed 218 times
1.6.เมื่อกดเข้ามาในตัวโปรแกรม เราจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆของบริษัทที่มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย เสร็จแล้วกด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-6.jpg (60.86 KiB) Viewed 218 times
1.7.กด เพิ่ม เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ถูกหักภาษี
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-7.jpg (56.27 KiB) Viewed 218 times
1.8.เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-8.jpg (67.83 KiB) Viewed 218 times
1.9.หากต้องการแก้ไขรายชื่อใด ให้กดตรงรายชื่อนั้น จะขึ้นแถบสีฟ้าตรงรายชื่อที่เรากดเลือก จากนั้นสามารถกดเลือกรายการ แทรก , แก้ไข , ลบ ตามที่เราต้องการแก้ไขรายการนั้นๆ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-9.jpg (65.27 KiB) Viewed 218 times
1.10.เมื่อเพิ่มรายละเอียดผู้มีเงินได้ครบแล้ว กด พิมพ์ เพื่อทำการจัดเก็บของมูลที่เราบันทึกไว้
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-10.jpg (68.06 KiB) Viewed 218 times
1.11.จากนั้นกด ใบหน้า เพื่อแสดงยอดรวมของภาษีที่ต้องนำส่ง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-11.jpg (65.07 KiB) Viewed 218 times
1.12.หลังจากตรวจทานรายละเอียดในหน้าแล้ว กด จัดเก็บ เพื่อทำการเก็บไฟล์
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-12.jpg (69.06 KiB) Viewed 218 times
1.13.กด ตกลง เพื่อทำการบันทึกไฟล์
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-13.jpg (28.37 KiB) Viewed 218 times
1.14.เมื่อบันทึกไฟล์เรียบร้อยจะปรากฎหน้านี้ สามารถกดออกได้เลยค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-14.jpg (36.7 KiB) Viewed 218 times

Re: การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 53 ออนไลน์

Posted: 04/06/2020 4:16 pm
by natthanit.r2538
1.15..การนำไฟล์ไปใช้ในเดือนถัดไป กด Browse
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-15.jpg (56.1 KiB) Viewed 217 times
1.16.เลือกไฟล์ของเดือนก่อน กด Open
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-16.jpg (55.11 KiB) Viewed 217 times
1.17.จะได้ใบแนบตามข้อมูลของเดือนก่อน ที่มีวันที่เป็นของเดือนปัจจุบันเรียบร้อย หากมีรายชื่อเพิ่มหรือแก้ไข สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ 1.9. ได้เลยค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-17.jpg (117.83 KiB) Viewed 217 times


2.การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ออนไลน์
หลังจากที่เราได้ทำการเตรียบใบแนบเรียบร้อยแล้ว เราสามรถยื่นแบบออนไลน์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1. ค้นหาเว็บกรมสรรพากร กด ยื่นแบบออนไลน์
ภงด53-18.jpg
ภงด53-18.jpg (86.97 KiB) Viewed 217 times
2.2.กดไปที่ ยื่นแบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >> ภ.ง.ด.53
ภงด53-19.jpg
ภงด53-19.jpg (89.25 KiB) Viewed 217 times
2.3.กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร จากนั้นกด ตกลง
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-20.jpg (50.76 KiB) Viewed 217 times
2.4.หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากนั้นกดเลือกเดือนที่จาก หากเป็นการยื่นตามปกติให้กดเลือก ยืนปกติ หากเป็นการยื่นแบบเพิ่มเติม ให้เลือก ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่ พร้อมระบุครั้งที่ยืนเพิ่มเติม
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-21.jpg (66.81 KiB) Viewed 217 times
2.5.กด Browse จากนั้นเลือกไฟล์แนบที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นกด Open แล้วกด Uploadใบแนบ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-22.jpg (65.44 KiB) Viewed 217 times
2.6.ตรวจสอบรายละเอียดของใบแนบว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องแล้ว กด ตกลง เพื่อยื่นแบบ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-23.jpg (66.17 KiB) Viewed 217 times
2.7.หลังจากกดตกลง จะขึ้นหน้าต่างให้ขึ้นมาเพื่อให้เลยพิมพ์แบบยืนยันการชำระภาษี จากนั้นสามารถนำใบยืนยันฯ ไปชำระได้ตามวิธีที่เราเลือกไว้ค่ะ
กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
ภงด53-24.jpg (36.34 KiB) Viewed 217 times


ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 จะมีความคล้ายคลึงกับ ภ.ง.ด.3 อย่างมาก ในการแยกประเภทอัตราหักภาษ๊ก็จะใช้ในอัตราเดียวกัน แต่ที่แตกต่างกันก็คือ ชื่อและข้อมูลของผู้ถูกหักภาษี เพราะ ภ.ง.ด.3 คือการหักภาษีจากบุคคลธรรมดา ส่วน ภ.ง.ด.53 คือการหักภาษีจากนิติบุคคล ดังนั้น หากเราเห็นชื่อผู้ถูกหักเป็นบุคคล เราจะต้องใส่ชื่อใน ภ.ง.ด.3 และถ้าหากชื่อผู้ถูกหักเป็นห้างร้าน หรือบริษัท เราจะต้องใส่ใน ภ.ง.ด.53 นั่นเองอ้างอิง
กรมสรรพากร