การทำการขาย ในระบบ ERP

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

การทำการขาย ในระบบ ERP

Post by natthanit.r2538 »

ระบบ ERP กับฝ่ายขาย
ฝ่ายขาย ถือเป็นฝ่ายสำคัญฝ่ายหนึ่งของกิจการ เพราะรายได้ของกิจการจะเกิดจากการทำงานของฝ่ายขายเป็นหลัก การหาลูกค้า การจัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า จะต้องเสนอราคาที่เป็นที่เพิ่งพอใจแก่ลูกค้า และเหมาะสมกับสินค้า การจัดทำเอกสารเพื่อติดต่อกับลูกค้า และฝ่ายอื่นๆในกิจการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องสำคัญ หากมีระบบที่สามารถช่วยจัดการการกับเอกสารที่ดี จะช่วยลดความยุ่งยากของการเดินเอกสาร และยังทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

การจัดทำเอกสารของฝ่ายขาย ในระบบ ERP มีขั้นตอนดังนี้
การเก็บประวัติลูกค้า (Customers)
เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามา เราสามารถเก็บประวัติของลูกค้าได้โดยการเลือกเมนู Sales จากนั้นกดเลือก Customers แล้วกดปุ่ม Create เพื่อทำการเก็บประวัติลูกค้ารายใหม่
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (192.6 KiB) Viewed 307 times
ในการเก็บประวัติลูกค้าที่เป็นบริษัท สามารถบันทึกชื่อ ตำแหน่งงาน และช่องทางการติดต่อของผู้ที่มาติดต่อกับบริษัทได้
สามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการขายได้
สามารถกำหนดรหัสลูกหนี้การค้า (Account Receivable) รหัสเจ้าหนี้การค้า (Account Payable) เงื่อนไขการชำระเงิน (Customer Payment Term) เงื่อนไขการจ่ายเงิน (Supplier Payment Term) ได้
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-2.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-2.png (87.73 KiB) Viewed 311 times

การจัดทำใบเสนอราคา (Quotations)
การจำทำใบเสนอราคา เราสามาถจัดทำได้โดยเลือกเมนู Sales จากนั้นกดเลือก Quotation แล้วกดปุ่ม Create เพื่อทำการสร้างใบเสนอราคา
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-3.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-3.png (91.34 KiB) Viewed 311 times
กรอกรายละเอียดของลูกค้าที่จะจัดส่งใบเสนอราคา จากนั้นกด Add an item เพื่อเลือกรายการสินค้าที่จะเสนอราคา ใส่จำนวนสินค้า ประเภทภาษี จากนั้นกด Update เพื่อทำการคำนวณยอดเงิน เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้ว กด Save เพื่อทำการบันทึกใบเสนอราคา
สามารถเลือกส่งใบเสนอราคาไปยังอีเมล์ของลูกค้า หรือจะสั่งพิมพ์กระดาษได้
เมื่อได้รับคำยืนยันจากลูกค้า สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้ทันที โดยกดที่ Confirm Sale เพื่อจัดทำใบเสนอราคา
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-4.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-4.png (106.17 KiB) Viewed 311 times

การจัดทำใบสั่งขาย (Sales Oders)
ถ้าต้องการจัดทำใบสั่งขายใหม่ ให้เลือกเมนู Sales จากนั้นกดเลือก Sales Orders จากนั้นกดปุ่ม Create เพื่อจัดทำใบสั่งขาย จากนั้นกรอกรายละเอียดของลูกค้า และกด Add an item เพื่อเลือกรายการสินค้าที่จะเสนอราคา ใส่จำนวนสินค้า ประเภทภาษี จากนั้นกด Update เพื่อทำการคำนวณยอดเงิน เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆเสร็จแล้ว กด Save เพื่อทำการบันทึกใบสั่งขาย หากมีการจัดทำใบสั่งขายจากใบเสนอราคาแล้ว สามารถกดเลือกรายการใบสั่งขายดังกล่าวได้เลย
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-5.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-5.png (122.9 KiB) Viewed 311 times
เมื่อบันทึกรายการเสร็จแล้ว กด Save เพื่อทำการบันทึกใบสั่งขาย
สามารถเลือกส่งใบสั่งขายไปยังอีเมล์ของลูกค้า หรือจะสั่งพิมพ์กระดาษได้
เมื่อต้องการยืนยันใบสั่งขายสามารถกดปุ่ม Confirm Sale ได้ทันที
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-6.png
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-6.png (81.31 KiB) Viewed 311 times
หลังจากได้จัดทำใบสั่งขายแล้ว เอกสารไปสั่งขายก็จะถูกนำส่งไปให้กับฝ่ายบัญชี (Accounting) และคลังสินค้า (Warehouse) ต่อไป

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests