ภ.ง.ด.54 เหมือนและต่างกับ ภพ.36 อย่างไร

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

natthanit.r2538
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1875
Joined: 01/06/2020 10:34 am

ภ.ง.ด.54 เหมือนและต่างกับ ภพ.36 อย่างไร

Post by natthanit.r2538 »

ภ.ง.ด.54 กับ ภพ.36
ภ.ง.ด.54 กับ ภพ.36
ภงด-54.png (71.89 KiB) Viewed 387 times
ภ.ง.ด.54 คือ แบบยื่นรายการเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย และจำหน่ายเงินกำไรให้แก่ นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายต่าประเทศ และไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือนิติบุคคลทีตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ส่วน ภพ.36 คือแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้มีหน้าที่ยื่นคือ ผู้ที่จ่ายเงินซื้อสินค้า หรือบริการให้กับผู้ประกอบการที่ตั้งกิจการอยู่ในต่างประเทศ และไม่ได้มีการจดทะเบียนในประเทศไทย

สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง ภ.ง.ด.54 กับ ภพ.36 นั้นก็คือ การหักเงินจากเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนภายในประเทศไทย และการนำส่งแบบ ภ.ง.ด.54 และ ภพ.36 จะนำส่งภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการจ่ายชำระเงินให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศนั้นๆ
ส่วนข้อแตกต่างระหว่าง ภ.ง.ด.54 กับ ภพ.36 นั้นก็คือ การหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้ และการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
โดย ภ.ง.ด.54 จะต้องหัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้พึงประเมินประเภท 40(2) - 40(6) ในอัตราร้อยละ 15 และหักจากเงินได้พึงประเมินประเภท 40(4) เงินปันผล ในอัตราร้อยละ 10
ส่วน ภพ.36 จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการนำบริการจากต่างประเทศมาใช้ภายในประเทศไทย โดยจะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7

จะเห็นได้ว่า ภ.ง.ด.54 และ ภพ.36 มีสิ่งที่เหมือนกันคือ การซื้อสินค้า หรือบริการ จากผู้ประกอบการต่างประเทศ แบบ ภ.ง.ด.54 จะสามารถหักภาษีเงินได้จากผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ทั้งที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ส่วนภพ.36 จะเป็นการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย ส่วนการนำส่งแบบในสรรพากร จะนำส่งภายใน 7 วัน หลังจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการจ่ายชำระเงินให้กับผู้ประกอบการเหมือนกันทั้ง 2 ประเภท


อ้างอิง
http://www.kiatchai.com/archives/2278
https://www.iliketax.com/%E0%B8%A0-%E0%B8%87-%E0%B8%94-54-vs-%E0%B8%A0-%E0%B8%9E-36/
http://www.tuecpa.com/file_media/file_image/file/law2/QA1e.pdf
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests