ส่วนผสมทางการตลาด หรือ 5P

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

ส่วนผสมทางการตลาด หรือ 5P

Post by cheer26 »

5P คืออะไร ? ส่วนประสมทางการตลาดคืออะไร? ในที่นี้จะมากล่าวถึงองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดหรือที่เรียกสั้นๆได้ว่าหลักการ 5P ว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรทำไม่ถึงต้องมี 5P ไม่ว่าจะเป็นการตลาดทั่วไปและการตลาดออนไลน์

การตลาด
การตลาด
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (145.94 KiB) Viewed 55 times


ส่วนประสมทางการตลาดคือส่วนประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจในทุกๆรูปแบบของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อขายหรือธุรกิจบริการต่างก็ต้องใช้หลักการของ ส่วนประผสมทางการตลาดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจไปไได้อย่างตต่อเนื่อง ซึ่งส่วนประสมทางการตลาดที่ว่ามานี้ ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังตต่อไปนี้

 • Pที่หนึ่งได้แก่ product
คือ สินค้าหรือบริการของธุรกิจ ธุรกิทำกิจการเกี่ยวกับอะไร ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
 • Pที่สองได้แก่ Person
คือ กลุ่มลูกค้า ซึ่งกิจการจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่แน่ชัดว่าต้องการจะตอยสนองผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของบริษัทให้แก่ใคร
 • Pที่สามได้แก่ Price
คือ ราคา การกำหนดราคาสินค้าและบริการของกิจการมีความสำคัญเป็นอย่างมากในธุรกิจ โดยราคาของสินค้านั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับสองข้อก่อนหน้านี้
 • Pที่สี่ได้แก่ Place
คือ สถานที่ ที่ต้องของจุดจำหน่ายสินค้าและบริการจะต้องมีความสะดวกสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 • Pที่ห้าได้แก่ Promotion
คือ การส่งเสริมการขาย กิจการจะต้องมีการวางแผนโปรโมชั่นโปรโมทสินค้าและบริการของกิจการให้เป็นที่รู้จัก และ น่าสนใจเพิ่มกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาหา


ทั้งหมดนี้ก็คือความหมายสำคัญของหลักการตลาด ซึ่งหากกลุ่มผู้บริหารและทีมงานในกิจการสามารถวางแผนบริหารจัดการทุกข้อได้อย่างดี ก็จะทำให้กิจการสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงในอนาคต
อ้างอิง
http://marketingthai.blogspot.com/2009/ ... st_06.html
http://aramhelp.org/2017/06/je-5p-%E0%B ... %E0%B8%A7/
https://wisdomstudio.co.th/knowledge/1861/
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests