ความแตกต่างของใบแจ้งหนี้ (Invoice) กับ ใบวางบิล

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

ความแตกต่างของใบแจ้งหนี้ (Invoice) กับ ใบวางบิล

Post by cheer26 »

ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล คืออะไร ความหมายโดยรวมของเอกสารชนิดที่ผู้ประกอบการจัดทำขึันเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการละเอียดในการตกลงซื้อขายของกันและกัน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในขั้นตอนของการชำระเงิน ในเอกสารใบวางบิลผู้ประกอบการและลูกค้าจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดสินค้า วันที่ ชื่อบริษัท เลขที่ผู้เสียภาษี ช่องทางติดต่อ รายเซ็นผู้รับ/วางบิล ซึ่งหากแยกสองใบให้แน่ชัดจะได้รายละเอียดดังนี้


ใบแจ้งหนี้ คือ เอกสารการบันทึกรายการที่ผู้ประกอบการทำขึ้น เพื่อแจ้งให้คู่ค้าทราบรายละเอียดการชำระเงินหลังจากจบงานแล้ว โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายว่ามีค่าสินค้าหรือค่าบริการอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่และลูกค้าจะต้องชำระเงินเมื่อใด ซึ่งในใบแจ้งหนี้นั่นยังมีอีกใบที่เกี่ยวข้อง คือใบกำกับภาษีซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งได้เป็นสองกรณี
1.การขายสินค้า จะออกใบกำกับภาษีเมื่อส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธิ์สินค้า
2.การบริการ จะออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับชำระค่าบริการ
ใบแจ้งหนี้
ใบแจ้งหนี้
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (53.74 KiB) Viewed 141 timesใบวางบิล คือ เอกสารการบันทึกรายการเมื่อมีการทำการค้าต่อกัน ซึ่งผู้ประกอบการออกให้แก่ลูกค้าเพื่อให้การเรียกเก็บเงินเมื่อถึงเวลานัดชำระ โดยรวมยอดคงค้างทั้งหมดและสรุปว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้าง ทำให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินที่ต้องเตรียมชำระ ในบางกรณีลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าต้องการให้ออกใบวางบิล โดยรวมค่าใช้จ่ายรายการใดบ้างขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
ใบวางบิล
ใบวางบิล
ใบวางบิล.png (90.54 KiB) Viewed 121 times

จากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นจึงเข้าใจได้ว่าใบแจ้งหนี้ และ ใบวางบิลนั้นมีความคล้ายคลึงกันพอสมควรในรูปแบบของลายละเอียดเอกสาร แต่ต่างกันที่การใช้งานโดยใบแจ้งหนี้จะมีการใช้งานก่อนและใบวางบิลจะเกิดขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้ใบวางบิลไม่จำเป็นต้องใช้เสมอไป ซึ่งสามารถทำได้โดยโปรแกรมบัญชี แต่ใบแจ้งหนี้นั่นมีความจำเป็นต้องมี ซึ่งจะนำมาตรวจสอบโดยนักบัญชีเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไปอ้างอิง
https://www.mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B ... tails.html
https://www.pangpond.com/
https://smemove.com/blog/

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 8 guests