การคิดกำไรขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Guest

การคิดกำไรขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยน

Post by Guest »

ก่อนจะไปถึงเรื่องการคิดกำไรขาดทุนของอัตรแลกเปลี่ยนนั้นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าอัตราแลกเปลี่ยนกันก่อน อัตราแลกเปลี่ยน คือ จำนวนหน่วยของการแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงินต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือลดลงตามปริมาณการซื้อขายเงินในตลาด รวมทั้งปัจจัยอื่นๆด้วย อาทิ เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย การเมือง เศษรฐกิจ เป็นต้น


กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีการทำธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าในต่างประเทศซึ่งมีสกุลเงินและค่าเงินที่ต่างกัน ในการทำธุรกิจจึงต้องมีการแปลงอัตราสกุลเงินระหว่างกันเกิดขึ้น ซึ่งการปรับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแบ่งได้เป็นสองกรณีดังนี้
  1.กิจการเป็นผู้ซื้อและมีเจ้าหนี้อยู่ในต่างประเทศ ในกรณีนี้จะใช้อัตราขายของธนาคาร
   2.กิจการเป็นผู้ขายและมีลูกหนี้อยู่ในต่างประเทศ ในกรณีนี้จะใช้อัตราซื้อของธนาคาร
   เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นจึงจะยกตัวอย่างวีธีการคิดให้เห็นพอสังเขป


   Ex. บริษัทนำชัยซื้อสินค้าจากบริษัทมาลีนี ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา $1000 เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2563 และจ่ายชำระหนี้ในวันที่ 30 พ.ค. 2563
   บริษัทนำชัยขายสินค้าให้บริษัทอานียะ ซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา $2000 เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563 และได้รับชำระหนี้ในวันที่ 26 พ.ค. 2563
    *อัตราแลกเปลี่ยน 1 US เป็นดังนี้*
    วันที่ 1 ม.ค. - 15 พ.ค. 2563 อัตราซื้ออยู่ที่ 35 อัตราขายอยู่ที่ 40
    วันที่ 16 พ.ค. - 1 ธ.ค. 2563 อัตราซื้ออยู่ที่ 30 อัตราขายอยู่ที่ 35

    กรณีกิจการเป็นเป็นผู้ซื้อ
    บัญทึกบัญชีได้ดังนี้
    1 ม.ค. 63 Dr.ซื้อ(1000*40) 40000
    Cr.เจ้าหนี้(1000*40) 40000
    30 พ.ค. 63 Dr.เจ้าหนี้(1000*40) 40000
    Cr.เงินฝากธนาคาร(1000*35) 35000
    กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน(1000*10) 10000

    กรณีกิจการเป็นเป็นผู้ขาย
    3 ม.ค. 63 Dr.ลูกหนี้(2000*35) 70000
    Cr.ขายสินค้า(2000*35) 70000
    26 พ.ค. 63 Dr.เงินฝากธนาคาร(2000*30) 60000
    กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน(2000*5) 10000
    Cr.ลูกหนี้ 70000

    จากโจทย์ที่แสดงข้างต้นทำให้เราได้เห็นถึงการคิดกำไรขาดทุนที่เกินจากอัตราดอกเบี้ยว่าสามารถคิดได้อย่างไร รวมถึงการบัญทึกรายการซื้อ-ขาย เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และรายการกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในรายการ ซึ่งหากธุรกิจต้องการจะทำการค้ากับบริษัทในต่างประเทศจึงควรศึกษาและตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลาให้ดีเสียก่อน สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ต่างๆมากมาย

    Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

    Who is online

    Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 20 guests