ธุรกิจสตาร์ทอัพ VS ธุรกิจSME

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

ธุรกิจสตาร์ทอัพ VS ธุรกิจSME

Post by cheer26 »

ถ้าพูดถึงธุรกิจสตาร์ทอัพหลายๆคนคงได้ยินคำนี้ผ่านหูกันมาบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่าธุรกิจประเภทนี้แท้จริงแล้วหมายถึงธุรกิจในรูปแบบใด แตกต่างจากธุรกิจSMEทั่วไปหรือไม่ ซึงในปัจจุบันธุรกิจประเภทนี้กำลังขยายมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในประเทศของเรานั้นค่อยข้างให้ความสำคัญและสนับสนุนธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างมากด้วยความเชื่อที่ว่าธุรกิจประเภทนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกทางการตลาดที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีในอนาคตStart up คือ ธุรกิจที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการขนาดเล็กมากๆ และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่มีในตอนต้นมักจะเป็น "ไอเดียใหม่ๆ" หรือเรียกได้อีกอย่างว่า "ทรัพย์สินทางปัญญา" ธุรกิจประเภทนี้มักเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ยากจะแก้ปัญหาหรืออำนวยความสำดวกอะไรบ้างอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ ที่มีความยุ่งอยากและต้องมีความละเอียดรอบคอบทำให้หลายๆคนเกินปัญหามากมาย ทำให้เกิดแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่เกี่ยวกับการตั้งคำถาม-ตอบปรึกษาพูดคุยจากทั้งบุคคลทั่วไปและสัตวแพทย์ รวมถึงการซื้อขายอาหารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ธุรกิจรูปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างหนึ่งเนื่องจาไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก
ธุรกิจ
ธุรกิจ
Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-2.png (53.49 KiB) Viewed 136 times


ในขณะที่ธุรกิจSMEทั่วไปจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า และสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นเงิน โรงงาน ที่ดิน เป็นต้น โดยมักจะเริ่มต้นทำธุรกิจจากสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค มีการปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้น เพิ่มลูกเล่นใหม่เข้าไป ซึ่งอาจเป็นไอเดียที่ไม่ใหม่มากแต่ช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามธุรกิจทั้งสองประเภทก็มีความเหมือนกันตรงที่เป็นการทำกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน และต้องค่อยสังเกตุดูทิศทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ รวมถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆ และต้องรู้จักการปรับตัวให้ทันถ่วงทีเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำรงอยู่ต่อไป
อ้างอิง
https://th.wikipedia.org/wiki/
https://www.chonlatee.com/%E0%B8%98%E0% ... %E0%B8%A3/
https://www.longtunman.com/tag/startup

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests