การบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนการเงิน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

cheer26
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 48
Joined: 15/12/2020 9:56 am

การบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อวางแผนการเงิน

Post by cheer26 »

ทุกคนคงจะรู้จักคำว่ารายรับ-ร่ายจ่ายกันดีอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอในชีวิตประจำวันที่เมื่อเราได้รับเงินมาจากทางใดสักทางก็จะต้องมีการจ่ายเงินนั้นออกไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กล่าวได้ว่าเมื่อมีรายรับแล้วย่อมต้องมีรายจ่ายเป็นของคู่กัน การทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำวันนั้นถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เราได้รู้ถึงเงินสดคงเหลือในแต่ละวันของเราอยู่เสมอสามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนตัวของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึงจะทำให้การวางแผนการเงินของเรานั่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เราใช้จ่ายอย่างรู้ตัวและระมัดระวังอยู่เสมอ ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก่อให้เกิดปัญหาตามมา ในมี่นี้จะมาพูดถึงการทำบันทึกรายรับร่ายจ่ายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นการบันทึกรายรับ-รายจ่าย หมายถึง การจดบันทึกรายการข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการของเงินที่รับเข้ามาและรายการของเงินที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้ทราบว่าผลของการใช้จ่ายประจำววันนี้นมียอดคงเหลือหรือไม่ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวัน เพื่อนำมาทำการเปรียบเทียบกับในอดีตทำใไห้ทำว่าความเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์หรือแต่เดือนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เกิดความผิดพลาดอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะต้องวางแผนการเงินไปในทิศทางใดเพื่อให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเองดังต่อไปนี้
  1.หาสมุดที่ชอบมาเล่นหนึ่ง จะเป็นสมุดบัญชีหรือสมุดธรรมดาทั่วไปก็ได้ตามแบบที่เราชอบ หรือถ้าหากใครไม่ชอบหรือไม่สะดวกในการบันทึกลงในสมุดก้สามารถทำในรูปแบบอื่นได้ด้วยเช่นกันทั้งในโปรแกรมExcelหรือโหลดแอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกรายรับรายจ่ายอื่นๆบนสมาร์ทโฟนต่างๆอีกมากมาย
   2.จัดการแบ่งสมุดเป็นด้านรับกับด้านจ่าย โดยสามารถขีดเส้นแบ่งด้านรับกับด้านจ่ายเพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีคู่กันจากนั้นเขียนหัวช่องแรกว่ารายรับและช่องถัดไปว่ารายจ่าย ที่สำคัยคือต้องเขียวันที่ประจำวันเสมอ เมื่อมีรายการเกิดขึ้นก็ให้นำไปบันทึกลงตามช่องของรายการประเภทนั้นๆว่าเป็นรายการรีบหรือรายการจ่าย เพื่อความเข้าใจง่ายให้บอกรายละเอียดให้ชัดเจนว่ารายการแต่ละรายการเกิดจากอะไร เช่น ทานอาหารเที่ยง,จ่ายค่ารถ เป็นต้น พร้อมทั้งระบุจำนวนเงินว่าแต่ละรายการมีจำนวนเท่าไหร่
    3.ทำการปิดรายการประจำวัน เมื่อสิ้นสุดวันแล้วให้ทำการรวมยอดด้านรับและด้านจ่าย จะทำให้ทราบว่าวันนี้จ่ายมากกว่ารับหรือรับมากกว่าจ่าย แล้วนำยอดคงเหลือยกไปวันต่อไปได้เลย

    รายรับรายจ่าย
    รายรับรายจ่าย
    Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี-1.png (39.1 KiB) Viewed 135 times


    เพียงเท่านี้ก็ทำให้ทราบได้ว่าเรามีเงินคงเหลือในมือเดือนละเท่าไหร่ ใช้จ่ายอะไรไปมากน้อยแค่ไหนและสามารถนำข้อมูลชุดนี้มาวิเคราะห์เพื่อวางแผนทางการเงินเพื่อปรับใช้ต่อไปได้อีกด้วย ทำให้การใช้จ่ายในชีวิประจำวันเรามีระบบระเบียบยิ่งขึ้น และทำให้รู้ว่าเรามีสภาพคล่องทางการเงินมากน้อยแค่ไหนไม่ก่อให้เกิดการกู้ยืม

    อ้างอิง
    https://www.pangpond.co.th/p=2210
    https://www.shoplus.me/th/blog/basic-ac ... r-sellers/
    https://cities.trueid.net/article/4-application-

    Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

    Who is online

    Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests